Børn med ADHD har også oftere haft traumatiske oplevelser.

ADHD og traumer går hånd i hånd

Børn med ADHD er oftere også udsat for skilsmisser, død i familien, vold i hjemmet eller andre traumatiske oplevelser.

Det viser en undersøgelse fra Børnehospitalet på Montefiore, Albert Einstein College of Medicine i New York, hvor forskere har analyseret data fra en stor undersøgelse med deltagelse af 65.680 børn mellem 7 og 16 år. Omkring 12 procent af børnene var diagnosticeret med ADHD.

I undersøgelsen var forældrene blevet spurgt om traumatiske oplevelser, der kunne påvirke børnene og det afslørede, at børn med ADHD havde en overrepræsentation af traumatiske oplevelser.

Derfor opfordrer forskerne læger og psykologer til at spørge mere grundigt ind til andre problemer, når de skal evaluere børn, der kæmper med at fokusere på opgaver, er uorganiserede, har svært ved at kontrollere deres adfærd og sidde stille.

"Vores resultater tyder på, at børn med ADHD oplever markant flere traumer end dem uden ADHD," siger undersøgelsens hovedforfatter dr. Nicole M. Brown.

"Læger kan fokusere på ADHD som den primære diagnose og overse den mulige tilstedeværelse af et traume, som kan påvirke behandlingen."

Flere traumer

Forældrene blev i undersøgelsen bedt om at besvare om børnene havde oplevet en eller flere af ni negative traumer: Fattigdom, skilsmisse, en forælders død, vold i hjemmet, nabovold, stofmisbrug, indespærring, psykisk sygdom i familien eller diskrimination.

Forældrene til børn med ADHD indberettede en højere forekomst af alle de traumatiske oplevelser end forældre til børn uden ADHD.

ADHD-børnene havde også flere traumer pr. barn end bærn uden ADHD; 17 procent af børn med ADHD havde fire eller flere traumatiske oplevelser i deres liv, mens det kun gjaldt for 6 procent af børnene uden ADHD.

Børn , der har fire eller flere negative oplevelser/traumer var næsten tre gange mere tilbøjelige til at bruge ADHD medicin i forhold til børn med tre eller færre traumer. Børn med fire eller flere traumer havde ifølge deres forældre også oftere moderat til svær ADHD.

"Viden om forekomst og typer af negative oplevelser blandt børn diagnosticeret med ADHD kan hjælpe i bestræbelserne på at løse traumer og forbedrer ADHD-udredning, diagnostisk nøjagtighed og behndling," siger Dr. Brown, der er assisterende professor i pædiatri.

"Børnepsykiatere og læger bør overveje udredning af negative barndomsoplevelser hos børn, som de mistænker for at have eller er diagnosticeret med ADHD, så behandlingen kan blive korrekt," mener hun.

 

 

Tags: børn, ADHD, traume