omega 3 og omega 6 kan hjælpe med at reducere symptomerne på ADD.

Omega-3 hjælper på ADD

Tilskud med fedtsyrerne omega 3 og 6 kan hjælpe børn og unge, der har en vis form for ADHD, der kaldes ADD. 

Det viser en undersøgelse fra Sahlgrenska Akademi på Göteborgs Universitet, hvor forsøg også tyder på, at et særligt kognitivt træningsprogram kan forbedre problemadfærden hos børn med ADHD. 

Mellem tre til seks procent af alle børn i skolealderen skønnes at have ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). ADHD er en lidelse, der medfører, at man har svært ved at styre impulser og temperament, sidde stille, vente eller være opmærksome i mere end korte perioder ad gangen. Der er forskellige former for ADHD, hvor forstyrrelser i opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet har varierende grader. 

ADHD bliver ofte behandlet med stimulerende medicin, der er effektiv for de fleste, men ikke duer for alle. 

I den svenske undersøgelse fik 75 børn og unge med ADHD enten omega 3 og 6-fedtsyrer  eller placebo i tre måneder, hvirefter de alle fik omega 3 og 6 i tre måneder. Undersøgelsen blev udført dobbelt-blindt, hvilket betyder, at hverken forskerne eller deltagerne fik at vide, om de havde fået de aktive kapsler før forsøgets afslutning. 

"For deltagerne som helhed, kunne vi ikke se nogen væsentlig forbedring, men hos 35 procent af de børn og unge, der har den en undertype af ADHD kaldet ADD (Attention Deficit Didorder) var symptomerne forbedret så meget, at vi kan tale om en klinisk relevant forbedring," siger Mats Johnson, der er ph.d.-studerende ved Sahlgrenska Akademi ved universitetet i Göteborg. 

Niveauerne af omega 3 og omega 6 blev også målt i blodprøver, hvor dem, der havde en klar forbedring af deres symptomer, også viste sig ar have en bedre balance mellem blodets indhold af de to fedtsyrer. 

Afhandlingen viser også, at en kognitiv træningsmetode kaldet Collaborative Problem Solution (CPS) kan være et godt alternativ eller supplement til behandling af ADHD og oppositionel adfærdsforstyrrelse (ODD). 

Med denne metode får børnene og familien hjælp til at træne kognitive evner og løse problematiske situationer. Undersøgelsen omfattede 17 børn, hvis familier har deltaget i CPS sessioner i op til ti uger.

Familierne blev derefter spurgt om, hvor meget de adfærdsmæssige problemer var forbedret direkte efter behandlingen samt i seks måneder efter behandlingen. 

"Vores undersøgelse af CPS som en behandling for ADHD og ODD er den første i Sverige. Alle familier i vores studie afsluttede behandlingen, og halvdelen af dem har oplevet en stor eller meget stor forbedring af de adfærdsmæssige problemer," siger Mats Johnson. 

Den patientgruppe, der stadig havde alvorlige ADHD symptomer, efter CPS-forløbet fik mulighed for at supplere behandlingen med medicin. Seks måneder senere havde 81 procent af alle de deltagende familier oplevet en stor eller meget stor forbedring. 

Ifølge Mats Johnson indikerer dette, at CPS kan forbedre problem-skabende adfærd hos børn med ADHD og ODD, og at svære ADHD symptomer kan forbedres med en kombination af CPS og ADHD medicin.

 

 

 

Tags: ADHD, omega-3, ADD, omega-6, ODD