Skældud lige så slemt som vold

Skældud er lige så slemt som en endefuld for børns fremtidige risiko for depression, agressiv adfærd og andre mentale problemer.

Forældres ret til at give endefuld eller ørenfigen har været ulovligt i Danmark siden 1997, men selv om de fleste forældre har forstået forbuddet har ikke alle forstået at agressiv adfærd - også i form af skældud - påvirker barnet negativt.

Ny forskning understreger, at verbale tæv, som at råbe højt eller at fornærme og ydmyge barnet, er lige så skadeligt for unge, som fysisk disciplin.

Undersøgelsen er blevet offentliggjort i tidsskriftet Child Development af forskere på University of Pittsburgh, der fortæller, at unge hvis forældre bruger hård verbal afstraffelse oftere lider af depression og oftere øver hærværk eller udviser aggressiv adfærd.

Resultaterne er baseret på studiet af 967 unge og deres forældre fra 10 offentlige skoler i det østlige Pennsylvania, USA i en to års periode.

Både elever og forældre udfyldte spørgeskemaer i løbet af forsøgsperioden på emner vedrørende deres mentale sundhed, børnepasning praksis og kvaliteten af forholdet mellem forælder og barn.

Forskerne konstaterede, at elevernes reaktion verbale overfald fra deres forældre svarede til andre undersøgelsers opgørelser af reaktionen hos elever, som var udsat for fysisk disciplin.

Forældrenes hårde ord rettet mod deres 13-årige resulterede i en stigning af deres "adfærdsproblemer og depressive symptomer i 13 og 14-års alderen."

"Der var kke tale om opløste hjem eller sociale tilfælde. De var ikke højrisiko-familier, så vi kan antage, at der er en masse af familier som disse. Forholdet mellem forældre og børn var okay, og forældrene var optagede af deres børn, og ønskede ikke at de udviste problematisk adfærd," siger Dr. Ming -Te Wang.

Kærlighed hjælper ikke

En væsentlig konklusion fra undersøgelsen viste, at uanset forældrenes kærlighed, følelsesmæssig støtte og hengivenhed for deres børn, så er det ikke nok til at opveje de negative virkninger af verbal disciplin.

Dr. Wang siger, at råben på børn "af kærlighed" eller "for deres eget bedste" ikke mindsker de skadelige virkninger af at råbe, og tilføjer: 

"Selv om du støtter og elsker dit barn, så er det stadig dårligt hvis du mister grebet."

Undersøgelsen afslørede også, at skældud forstærker problemet. Med andre ord, kan skældud føre til adfærdsproblemer, men samtidig betyder adfærdsproblemerne at de unge åbe tilbage, når forældrene skælder ud.

"Det er en ond cirkel, og det er en hård opfordring til forældre, fordi det går begge veje : . . Problematisk adfærd fra børn får forældre til at skælde ud, men det øger bare den samme problematiske adfærd."

Undersøgelsens forfattere antyder, at forældrene er bedre tjent ved at kommunikere med de unge på lige niveau ved at forklare deres bekymringer og begrundelsen for deres afgørelser for dem.

 

Tags: aggression, opdragelse, vold, børn