Ældre hjerner er unge om morgenen

Er du kommet op i alderen gælder det om at få overstået de opgaver, der kræver mest af din hjerne inden middag.

Test af ældre om morgenen viser, at de ikke kun klarer sig bedre i krævende kognitive opgaver som yngre voksne, men også aktiverer de samme hjerne-funktioner, der er afgørende for opmærksomhed og for ikke at blive distraheret. 

Det viser en ny undersøgelsen offentliggjort  i tidsskriftet Psychology and Aging, hvor forskerne præsenterer nogle af de hidtil stærkeste beviser for, at der er mærkbare forskelle i ældres hjernenfunktioner på forskellige tidspunkter af dagen. 

"Tidspunktet betyder virkelig noget, når du tester ældre voksne. Denne aldersgruppe er mere fokuseret og bedre i stand til at ignorere distraktion om morgenen end om eftermiddagen," siger undersøgelsens hovedforfatter John Anderson fra Rotman Research Institute ved Baycrest health Sciences og University of Toronto, Institut for Psykologi.

"Deres forbedrede kognitiv præstation om morgenen svarede til en øget aktivering af hjernens områder for koncentrationskontrol - den rostrale, præfrontale og superior parietalcortex - svareende til yngre voksne." 

Anderson anbefaler derfor, at ældre forsøger at planlægge deres mest mentalt udfordrende opgaver om morgenen. Detkan være opgaver som at udfylde skatteoplysninger, gå til køreprøve, at gå til lægen med et nyt problem eller at skulle lave en ny ret i køkkenet. 

Undersøgelse var baseret på to forsøg.

I det første sammenlignede forskerne 16 yngre deltagere mellem 19 og 30 år samt 16 ældre mellem 60 og 82 år, der alle deltog i en række hukommelsestest i løbet af eftermiddagen fra 13.00 - 17.00. Testen indebar at deltagerne skulle se og huske en række billeder og ordkombinationer, der glimtede på en computerskærm. Irrelevante ord knyttet til bestemte billeder og irrelevante billeder knyttet til bestemte ord blinkede også på skærmen som en distraktion. 

Under testen blev deltagernes hjerner scannet med fMRI, som gjorde det muligt for forskerne med stor præcision, at konstatere hvilke områder af hjernen der blev aktiveret. 

Testen viste at de ældre voksne var 10 procent mere tilbøjelige til at blive distraheret af de irrelevante ord eller billeder end de yngre, der bedre var i stand til at fokusere og blokere disse oplysninger. fMRI-scanningerne bekræftede, at de ældres områder i hjernen, der kontrollerer opmærksomhed, var meget mindre aktive end hos de yngre. 

Da 18 ældre i det andet forsøg blev testet o morgenen mellem 08:30 og 10:30 klarede de sig mærkbart bedre i to separate adfærdsmæssige målinger. De bemærkede færre distraherende elementer end deres jævnaldrende, der var testet om eftermiddagen og mindskede markant forskellen til de yngre voksne. 

Vigtigere viste det sig, at de aktiverede de samme områder i hjernen, som de unge med succes brugte til at ignorere distraherende oplysninger.

"Vores forskning understøtter tidligere videnskabelige undersøgelser, der viser, at der er tidspunkter på dagen, der matcher døgnrytmens mønstre, hvor ældre ikke bliver distraheret," siger Dr. Lynn Hasher, der er en førende autoritet i opmærksomheds- og hæmningfunktioner hos yngre og ældre voksne. 

Resultaterne er løftet pegefinger til dem, der studerer kognitive funktioner hos ældre voksne. 

"Da ældre har en tendens til at være morgen-mennesker, kan det at ignorere tidspunktet på dagen, hvor du tester dem i nogle typer opgaver skabe et forkert billede af hjernefunktionen hos forskellige aldersgrupper," siger Dr. Hasher, der er seniorforsker ved Baycrest s Rotman Forskningsinstitut og professor i Psykologi ved University of Toronto.

 

 

 

Tags: opmærksomhed, distraktion, aldersforskel, døgnrytme