Neurotiske personer er ikke bare handlingslammede, men har faktisk også en mere negativ indstilling til aktivt at handle i egen interesse, viser den nye internationale undersøgelse.

Neurotiske mennesker imod at handle i egen interesse

Neurotikere har ikke bare svært ved at handle, men er rent faktisk ligefrem af natur imod handlinger, der bringer dem videre i livet.

Det viser en ny undersøgelse baseret på interviews med over 4.000 mennesker i 19 lande, som er offentliggjort i tidsskriftet Journal of Personality.

Undersøgelsen viser, at når de bliver spurgt, om handling er positiv, at foretrække eller god, så udtrykker de sig bare ikke lige så positivt som ikke-neurotiske mennesker. 

At kalde folk neurotiske er ofte en ikke særlig pænt ment nedgøring, som sjældent rammer præcist. Men neuroticisme er et personlighedstræk defineret ved en ​​kronisk negativ påvirkning - herunder tristhed, angst, irritabilitet og en overdreven selvbevidsthed - som let udløses og er vanskelig at kontrollere. 

Neurotiske mennesker har tendens til at undgå at handle, når de konfronteres med større og mindre stressfaktorer, hvilket kan  føre til negative konsekvenser for deres liv.

Forskerne forsøgte at afgøre, om og under hvilke betingelser neuroticisme er forbundet med positive eller negative handlinger eller passivitet. De undersøgte om depression og angst ville reducere aktiv adfærd blandt neurotiske mennesker. Og om en persons kollektivistiske tendenser (at overveje de sociale konsekvenser af ens adfærd før du handler) ville påvirke de negative associationer mellem neuroticisme og handling/passivitet.

Og deres undersøgelse konstaterer at neurotikeres syn på at handle er mindre positivt end andre menneskers, mens de ser mere positivt på at forholde sig passivt end mere følelsesmæssigt stabile mennesker gør.

Kollektivistisk indstillet

"Desuden viser undersøgelsen, at angst var hovedårsagen til neurotiske personers mindre positive holdninger til handling. Og sammenhængen mellem neuroticisme og de mindre positive holdninger til handling var stærkest blandt personer, som var mere kollektivistiske end individualistiske."

Så din neurotiske ven, der udtrykker antipati mod at handle er formentlig kollektivistisk tænkende - og sætter social harmoni, familie og venner højest.

"Folk, der er interesseret i at reducere de skadelige virkninger af neuroticisme i deres eget liv, bør overveje, hvordan deres holdninger til handling kan påvirke deres adfærd. Ved at lære at værdsætte handling, kan de ændre meget af den negative adfærd i forbindelse med neuroticisme og angst - som at stivne, når de skal handle, eller trække sig pga. stress i stedet for at handle proaktivt på det," konkluderer forfatterne. 

Holdninger til at handle eller at forholde sig inaktivt synes således at have store konsekvenser for adfærd i adskillige sammenhænge og kulturer.

"Disse resultater giver grund til at finde nye metoder til at studere og i sidste ende forhindre de negative konsekvenser af at neurotiske mennesker forsøger at undgå at handle. Konkret set kan øgede krav om at måtte handle være tilstrækkelig til at bekæmpe tendenser til at holde sig fra proaktiv adfærd."

 

 

Tags: angst, handlingslammet, neurose, neurotisk, kollektivistisk