Berømt selvportræt af maleren Vincent van Gogh amlet efter at han havde skåret sit ene øre af. van Goghs fødselsdag 30. marts bliver brugt til at markere den internationale dag for bipolare lidelser, selv om han aldrig blev diagnosticeret.

Manio-depressive bliver lettere inspireret

Kunstnere og andre kreative mennesker har formentlig oftere en bipolar lidelse end andre mennesker - og det mener forskere nu at kunne bevise.

En undersøgelse fra Lancaster University og Yale University viser nemlig, at personer med bipolar lidelse oftere lader sig inspirere af deres egne tanker.

Personer med bipolar lidelse blev i gamle dage kaldt manio-depressive og lidelsen rammer omkring 2-3 procent af befolkningen. 

I generationer har kunstnere, musikere, digtere og forfattere beskrevet personlige erfaringer med mani og depression og understreget den unikke sammenhæng mellem kreativitet og bipolar lidelse. Men indtil nu har den specifikke forbindelser mellem inspiration - altså måden, hvorpå de ideer dukker op, der ligger til grund for kreativt arbejde - og bipolar lidelse kun fået lidt opmærksomhed.

Fra 2015 vil den internationale bipolare forening afholde en World Bipolar Day d. 30. marts, som - meget bevidst - er van Goghs fødselsdag. van Gogh menes at have været bipolar, selv om han aldrig blev diagnosticeret.

Men den nye undersøgelse har vist at folk med stærk risiko for at udvikle bipolar lidelse konsekvent har større tendens til at føle sig inspireret end personer med en lavere risiko.

Inspireret af sig selv

"Undersøgelsen viser, at den mest almindelige inspiration for personer med bipolare tendenser er selv-genererede og forbundet med stærkt behov for succes," siger professor Steven Jones, der har lavet undersøgelsen i samarbejde med Dr Alyson Dodd fra Lancaster University og Dr. June Gruber fra Yale University.

"En større forståelse af inspiration er vigtigt, fordi det er et centralt aspekt af kreativitet, som er stærkt forbundet med psykiske problemer, især bipolar lidelse. Mennesker med bipolar lidelse sætter stor pris på deres kreativitet som et positivt aspekt af deres tilstand. Dette er relevant for psykiatere, da mennesker med bipolar lidelse kan være uvillige til at komme i med behandling, der måske ødelægger deres kreativitet," forklarer professor Jones.

Undersøgelsen er baseret på online spørgeskemaer fra 835 bachelorstuderende fra Yale University i USA og Lancaster University i England.

De blev bedt om at udfylde et spørgeskema, der målte deres bipolare tendenser ved hjælp af en udbredt og godt valideret 48-punkts måling, der indfanger episodiske skift i følelser, adfærd og energi, som kaldes Hypomanic Personality Scale (HPS).

De afsluttede også et nyt spørgeskema, der er udviklet af forskerholdet selv og er designet til at undersøge overbevisninger om inspiration, især hvilke inspirationskilder man har - uanset om man tror at den kommer fra en selv, fra andre eller det omgivende miljø.

De studerende, der havde en høj tendens til bipolar lidelse scorede også konsekvent højere i opfattelsen af at inspiration skønnedes at være kommet fra dem selv.

Forskerne siger, at selv om dette mønster var konsistent, var sammenhængen forholdsvis beskeden, så selvom inspiration og bipolar risiko hænger sammen, er det vigtigt at udforske andre variabler for at få et mere fyldestgørende billede og at gennemføre yderligere forskning med personer med en rent faktisk klinisk diagnose af bipolar lidelse.

 

 

Tags: depression, kreativitet, kunstner, bipolar lidelse, manisk