Dansk gener er tilsyneladende afgørende for hvor lykkelige folk rundt om i verden er.

Danske gener gør verden lykkeligere

Danskere har en genvariant, der muligvis er det der gør os til verdens lykkeligste folk og at folk, der genetisk mest ligner danskere også er lykkeligere.

Det er i hvert fald den overraskende konklusion på en engelsk undersøgelse, hvor forskere fra University of Warwick har undersøgt hvad der får nogle lande til at rangere højere på lykke-skalaen end andre.

Økonomerne ved Universitets center for Competitive Advantage in the Global Economy (CAGE) konstaterede at jo tættere en nation er på Danmarks genetiske makeup, des lykkeligere er landet.

Undersøgelsen viser at der er tre former for en sammenhæng mellem genetikken og en nations lykke. 

Først brugte de data om 131 lande fra en række internationale undersøgelser, herunder Gallup World Poll, World Value Survey og European Quality of Life Surveys. Forskerne forbandt derud af nationale data med den genetiske afstand og velvære. 

"Resultaterne var overraskende. Vi opdagede, at jo større afstand en nations genetik havde til Danmark, jo dårligere trivsel havde indbyggerne det i denne nation. Vores forskning tager højde for mange andre påvirkninger, herunder bruttonationalprodukt, kultur, religion og hvor stærk velfærdsstaten er samt geografi," siger dr. Dr Eugenio Proto, der står bag undersøgelsen sammen med Professor Andrew Oswald. 

Efterkommere i USA også lykkeligere

Forskerne kiggede desuden på tidligere undersøgelser, der tyder på en forbindelse mellem mentalt velbefindende og en mutation af det gen, der påvirker genoptagelsen af ​​serotonin, som menes at være knyttet til vores humør. 

"Tidligere forskning tyder på, at de lange og korte varianter af dette gen har en direkte sammenhæng med risikoen for klinisk depression, selv om denne sammenhæng ganske vist stadig er stærkt omdiskuteret. 

Den korte genvariant er blevet forbundet med højere tilbøjelighed til neuroticisme og større utilfredshed med livet. 

Det er interessant at blandt de 30 nationer, der indgår i undersøgelsen, er det Danmark og Holland, der synes at have den laveste procentdel af mennesker med denne korte version," siger dr. Proto.

Men det afgørende bevis for forbindelsen mellem genetik og lykke var at den også gør sig gældende på tværs af generationer, kontinenter og Atlanterhavet. 

"Vi kiggede på data om den rapporterede trivsel for amerikanerne og så på, i hvilken del af verden, deres forfædre var kommet fra. Resultaterne viste, at der er en uforklarlig positiv sammenhæng mellem lykke i dag hos nogle nationer og den observerede lykke hos amerikanere, hvis forfædre kom fra disse nationer selv efter at vi har taget højde for personlig indkomst og religion," fortæller dr. Proto.

"Denne undersøgelse er baseret på tre typer beviser, og i modsætning til vores egne antagelser da vi begyndte på projektet, ser det ud til der er grund til at tro, at genetiske mønstre kan hjælpe forskerne med at forstå de internationale niveauer for lykke." 

"Men der er behov for mere forskning på dette område og økonomer og samfundsforskere bør muligvis tage større hensyn til den rolle, genetiske variation spiller hos forskellige befolkninger."

 

 

 

Tags: depression, serotonin, lykke