Utroskab og andre hemmeligheder kan være en byrde, der rent faktisk er målelig.

Sådan påvirker utroskab dig rent fysisk

At bære rundt på en hemmelighed kan faktisk være ligesom at være tynget af kilovis af fysisk vægt.

Ofte hører man folk sige, at ’det lettede’, når de afslører en stor hemmelighed, som de har gået med i længere tid. Og forskere har nu fundet frem til, at det skal forstås mere bogstaveligt end man umiddelbart ellers ville tolke det.

 

Som regel holder vi på hemmeligheder, fordi vi er bekymrede for, hvad konsekvenserne bliver, når vi afslører dem. Det kan ødelægge noget for os selv eller for andre, eller vi kan måske være flove eller føle, vi risikerer at blive gjort til grin eller holdt udenfor.

At det er en mental byrde at holde på en hemmelighed, uanset om det er vores egen eller andres, ved vi godt. Det fylder i vores sind og kræver, at vi er opmærksomme så vi ikke kommer til at afsløre os selv. Og det sker ikke så sjældent, at man kommer til at slippe hemmeligheden ud i det åbne eller med vilje beslutter at afsløre den, også selvom det måske ikke er klogt.

Når hemmeligheden så ikke mere er en hemmelighed, taler folk ofte om, at der er løftet en byrde af deres skuldre.

En gruppe forskere fra det amerikanske Tufts University har opdaget, at dem, der bærer på en vigtig hemmelighed, opfører sig lige som mennesker, der faktisk bærer på en fysisk vægt.

Forskerne har gennemført fire studier. I det første studie blev forsøgspersonerne bedt om at huske på en hemmelighed. Halvdelen blev bedt om at huske en vigtig personlig hemmelighed og den anden halvdel skulle bare huske en lille personlig hemmelighed. Deltagerne blev bedt om at vurdere, hvor stejl en bakke var. De, der tænkte på en meningsfuld og vigtig hemmelighed vurderede bakken til at være stejlere end de andre. Den vigtige hemmelighed oplevedes som en tyngde, der påvirkede personen som hvis det havde været en regulær fysisk vægt.

Længere afstande

I det andet eksperiment, bad forskerne halvdelen af deltagerne om at huske en vigtig hemmelighed mens den anden halvdel skulle huske en mere ligegyldig hemmelighed. Her var det afstande, de blev bedt om at vurdere. Og her gentog det sig, at dem, der tænkte på en vigtig hemmelighed, oplevede afstande som længere.

I det tredje studie fokuserede forskerne på en bestemt hemmelighed, nemlig utroskab. De fandt nogle forsøgspersoner, som havde været utro, og de spurgte dem i hvor høj grad de var tynget af utroskaben og hvor meget de tænkte på den. Forsøgspersonerne blev derefter bedt om at vurdere, hvor meget energi de skulle bruge på seks almindelige opgaver. Halvdelen af opgaverne krævede fysiske anstrengelser som f.eks. at gå op af trapper med indkøbsposer i hånden, og den anden halvdel krævede ikke nogen fysisk anstrengelse. Jo mere deltagerne i forsøget sagde, at de tænkte på deres utroskab og var generet af det de havde gjort, desto mere energi vurderede de at skulle bruge for at udføre de fysiske opgaver. Denne tendens kunne man ikke måle når det drejede sig om ikke-fysiske opgaver.

I et fjerde eksperiment bad forskerne 30 homoseksuelle mænd om at deltage i et studie, der omhandlede præsentation af dem selv. De blev bedt om at svare på et spørgeskema mens de blev filmet. Halvdelen blev bedt om at skjule deres seksuelle præferencer, mens den anden halvdel skulle skjule en anden del af deres personlighed, nemlig deres udadvendthed.

Forskernes tanke var, at homoseksualiteten er en vigtigre og mere betydningsfuld hemmelighed end om man har en udadvendt personlighed. Ved slutningen af eksperimentet blev de bedt om at flytte nogle bøger ud af laboratoriet under det påskud, at man skulle flytte laboratorium. Men regulært målte forskerne, hvor mange bøger hver forsøgsperson flyttede. Dem, der skjulte deres seksuelle orientering, flyttede færre bøger end dem, der bare skjulte at de var udadvendte personer.

Forskerne siger, at resultaterne viser, at mennesker, der bærer rundt på en hemmelighed, har en følelse, der kan sammenlignes med konstant at bære rundt på en tung vægt på skuldrene. Store, vigtige hemmeligheder som seksualiteten, traumatiske oplevelser, utroskab og sygdom tynger os og føles ligesom store fysiske byrder.

 

 

 

Tags: extrovert, utroskab, seksualitet, hemmelighed, homoseksuel