Tilgivelse medfører ikke bare at du giver dig selv en chance for at komme videre i livet, men også at du glemmer den sårende handling.

Tilgivelse får dig til at glemme hurtigere

Tilgiver du at andre har såret dig eller gjort noget galt, kommer du hurtigere videre i livet.

/Det er ikke bare en gammel sandhed, men måske også nu bevist i et forsøg, hvor deltageres evne til at glemme andres sårende handlinger blev testet. 

En undersøgelse offentliggjort i Psychological Science af forskere fra University of St. Andrews i Skotland viser, at vi hurtigere glemmer at vi er blevet såret, hvis vi har tilgivet den der har såret os.

"Det er velkendt, at evnen til at tilgive andre kan have positive effekter for en persons fysiske og mentale sundhed," siger Saima Noreen, der er undersøgelsens hovedforfatter.

"Evnen til at glemme forstyrrende erindringer kan være en vigtig evne, der gør det muligt for folk at komme videre med deres liv."

Set fra et kognitiv synspunkt kan evnen til at overvinde stærke negative følelser mod den person, der gjorde os fortræd og at kunne komme over trangen til gengældelse eller hævn ses som en måde at få kontrol over sit liv.

Og forskning viser, at denne kontrol også har betydning for vores evne til at glemme noget - når vi er motiverede til at glemme det.

Undersøgelsen er baseret på at forsøgsdeltagere blev bedt om at læse 40 scenarier, der indeholdt hypotetiske forseelser, herunder utroskab, bagtalelse og tyveri. De blev bedt om at vurdere Overtrædelse og sige om de ville tilgive ugerningen, hvis de var ofret.

Omkring 1 til 2 uger senere fik de præsenteret en delaf de samme scenarier igen, men denne gang blev hvert scenarie parret med et neutralt stikord. 

Efter at have memoreret scenariernes og deres neutrale stikord, blev deltagerne præsenteret for nogle af stikordene skrevet i enten rød eller grøn, og hvis det var grønt skulle de genkalde sig det tilhørende scenario, mens de skulle undlade at tænke på scenariet, hvis stikordet var rødt.

Denne procedure bruges ofte i hukommelsesforskning og har hovedsagelig til formål at lære folk at glemme specifikke oplysninger eller detaljer. Forskerne ønskede at se, om tilgivelse kunne påvirke glemselsprocessen.

Resultaterne viste at de fejltagelser, som deltagerne havde tilgivet i den første session, glemte de faktisk også meget oftere i den anden session, når de så de røde stikord.

Til gengæld glemte deltagerne ikke de scenarier, de ikke havde tilgivet, selv når farven sagde, at de skulle glemme dem.

Tilsammen tyder disse resultater på, at tilgivelse kan fremme bevidst glemsel ved at hjælpe enkeltpersoner til at undertrykke detaljer om de sårende oplevelser.

Så mens sand tilgivelse kan være vanskelig at gennemføre, så tyder resultaterne på, at det bliver lettere at glemme, hvis man tilgiver en sårende handling.

"Denne forskning har kun set sin spæde start, og det er sandsynligt, at forholdet mellem tilgivelse og glemsel er tovejs og langt mere kompliceret i det lange løb," siger Noreen. 

"Vi håber, at nye undersøgelser kan kombinere glemsel- og tilgivelses-baserede interventioner, der til gengæld kan give folk bedre redskaber til at tilgive og glemme mere effektivt."

 

 

Tags: hukommelse, tilgivelse, glemsel