IQ-test påvirkes af kultur-forskelle

Intelligenstest har i årtier været omdiskuteret - især når forskere har forsøgt at sammenligne de samlede resultater for hvert land eller racer.

Nu tyder ny forskning på, at man ikke kan lave en universel test af intelligens kvotient. Resultater i denne type test afgøres nemlig i høj grad af kulturelle forskelle.

Det antyder i hvert fald en undersøgelse, hvor forskere fra University of Granada har undersøgt 54 personer - halvt spanske og halvt marokkanske - for at bestemme, hvordan IQ-test virker.

Deres mål var at undersøge og forklare kulturelle forskelle i IQ test resultater. Deltagerne var mellem 18 og 54 år: 27 var spanske, og de andre 27 var marokkanere bosat i Spanien.

Grupperne blev udvalgt ud fra klare kulturelle forskelle mellem dem: de talte forskellige sprog (spansk versus arabisk), havde forskellige religioner (kristne versus muslimer), havde forskellige traditioner og kom fra meget forskellige geografiske områder (Europa versus Afrika).

Begge grupper gennemgik forskellige tests af intellektuel kapacitet: For eksempel, en test af non-verbal intelligens og forskellige neuropsykologiske test, der måler funktioner som visuel hukommelse og cognitiv kontrol.

Selv om de to grupper var ens med hensyn til køn, uddannelsesniveau og socioøkonomisk status, viste resultaterne, at den spanske gruppe opnåede en højere IQ-score end den marokkanske gruppe i test af non-verbal intelligens. Desuden var de neuropsykologiske færdigheder, der anvendes i hver enkelt test, klart afhængig af oprindelseslandet for hver deltager. Med andre ord måler den samme test forskellige kognitive funktioner hos personer fra forskellige kulturer.

Resultaterne tyder ifølge forskerne på, at ikke-verbale tests ikke kan betragtes som uafhængige af den kultur, man kommer fra eller liver i, og bekræfter betydningen af ​​at validere IQ-test ud fra den kulturelle kontekst.

 

 

Tags: kulturforskelle, intelligens, IQ-test