Hjernetræning kan hindre muskelsvækkelse

Det er en drøm at kunne få store muskler bare ved at tænke sig til det, men helt ude i skoven er det tilsyneladende ikke.

Ifølge en ny undersøgelse kan mental træning i hvert fald forhindre at musklerne forsvinder, når vi ikke bruger dem og selv om der er lang vej til at tænke sig til muskler som Sylvester Stallone, så viser det at muskler ikke bare handler om styrketræning. 

{f90filter PUBLIC HIDE}Patienter, der ikke er i stand til at bruge deres muskler i længere tid - eksempelvis efter et slagtilfælde - oplever ofte svækkede muskler pga. manglende brug. Men nu viser en ny undersøgelse, at mentale billeder kan forebygge, at de ubrugte muskler bliver svagere.

Brug af mentale billeder af fysisk præstation er faktisk ikke nødvendigvis et nyt begreb; professionelle sportsfolk bruger ofte denne teknik til at forbedre deres sportslige præstationer. Forskerne fra Ohio University Heritage College of Osteopathic Medicine  siger dog, at deres undersøgelse er den første, som påviser, at mentale billeder kan stoppe eller udsætte tab af muskelstyrke på længere sigt.

Resultaterne har betydning for personer, der gennemgår neurorehabilitering og er et "større gennembrud" for forskerne, idet det giver nye beviser for, hvordan nervesystemet påvirker muskelsvækkelse.

Selvom forskere længe har vidst, at hjernens cortex koordinerer og kontrollerer muskelbevægelser har forbindelsen mellem cortex og muskelstyrke indtil nu været til debat.

"Vi ønskede at teste den underliggende fysiologi mellem nervesystemet og musklerne for bedre at forstå hvilken rolle hjernen spiller for muskelsvækkelse," siger professor Brian Clark, direktør for Ohio Musculoskeletal and Neurological Institute samt forfatter på undersøgelsen, der er offentliggjort i Journal of Neurophysiology.

Han ser musklenerne som nervesystemets dukker, mens hjernen fungerer som snorene, der sørger for at musklerne bevæger sig.

Undersøgelsen er baseret på to grupper raske personer, der i fire uger havde håndleddet i skinne for at opnå muskelsvækkelse. Den ene gruppe skulle mentalt forestille sig stærke muskelsammentrækninger 5 dage om ugen.

Yderligere indgik en kontrolgruppe i undersøgelsen uden at skulle være indbundet eller forestille sig muskelsammentrækninger. Før, umiddelbart efter og en uge efter de fire ugers forsøg målte forskerne håndleddenes styrke.

Mens gruppen forestillede sig sammentrækningen af deres muskler og bøjning af deres håndled, målte forskerne deres muskelaktivitet ved hjælp af et elektromyogram (EMG).

Samlet set viste resultaterne, at de mentale billeder af muskeltræning mindskede tabet af styrke.

"Vores undersøgelse tyder på, at mentale billeder kan være et værdifuldt redskab til at forebygge eller reducere muskelsvækkelse.

Den mest bemærkelsesværdige konstatering er imidlertid ikke den direkte kliniske anvendelse, men hvordan det giver os bedre mulighed for at forstå den afgørende betydning af hjernen i reguleringen af muskelstyrke. Det kan grundlæggende ændre, hvordan vi tænker over muskelsvækkelse hos ældre."

Forskerne mener, at deres resultater tyder på, at neurologiske mekanismer medvirker til at svække muskler, der ikke bruges, men at mentale billeder påvirker mekanismerne til at vedligeholde musklernes styrke.{/f90filter}