Omstruktureringer i den visuelle cortex: før (venstre) og lige efter skader på nethinden (i midten), og i en senere fase (til højre). De fleste af de neuroner i den zone, hvor billederne projiceres fra den beskadigede nethinden kan opnå deres oprindelige aktivitetsniveau igen takket være nye forbindelser dannet med omkringliggende celler. Farverne i den nederste del af billedet viser punkterne på nethinden, hvorfra det input, som neuroner viser den stærkeste reaktion er modtaget. Foto: PLoS Computational Biology)

Sådan dannes nye synapser

Den menneskelige hjerne ændrer sig hele livet. Der dannes hele tiden nye forbindelser, mens synapser, der ikke længere er i brug degenererer.

Mekanismerne bag disse processer har været relativt ukendte, men nu har forskere fundet ud af at dannelsen af ​​nye neurale netværk i den visuelle cortex følger en simpel homøostatisk regel, der også er grundlaget for mange andre selvregulerende processer i naturen.

Forklaringen giver basis for en ny teori om plasticitet af hjernen - og en ny tilgang til at forstå processerne bag lagring af ny viden samt nye muligheder for at behandle hjerneskader og sygdomme.

Hjernen hos voksne mennesker er på ingen måde faststøbt. Det har forskere gentagne gange fastslået i løbet af de sidste par år ved hjælp af forskellige billeddannende teknikker.

Denne såkaldte neuroplasticitet spiller ikke kun en central rolle i læreprocesser, men gør det også muligt for hjernen at gendannes efter skader og kompensere for tabet af funktioner.

Forskere har først for nylig fundet ud af, at selv den voksne hjerne ikke kun får de eksisterende synapser til at tilpasse sig nye forhold, men der dannes og omorganiseres også hele tiden nye forbindelser. Spørgsmålet er dog hvordan disse konstante tilpasningsprocesser styres i hjernen.

Det har neuroforskerne Markus Butz og Dr. Arjen van Ooyen i tidsskriftet PLoS Computational Biology nu præsenteret en simpel regel for, der forklarer, hvordan disse nye netværk af neuroner bliver dannet.

"Det er meget sandsynligt, at hjernens strukturelle plasticitet er grundlaget for langsigtet dannelse af hukommelse," siger Markus Butz, der i de sidste par måneder har arbejdet på det nyligt etablerede Simulation Laboratory Neuroscience på Jülich Supercomputing Center i Nordrhein-Westfalen, Tyskland.

"Og det handler ikke kun om at lære. Efter amputation af lemmer, hjerneskader, starten på ​​neurodegenerative sygdomme og slagtilfælde dannes der enorme mængder nye synapser for at tilpasse hjernen til de varige ændringer i mønstrene for indkommende stimuli," siger han.

Aktivitet regulerer synapse dannelse

Vore resultater viser, at dannelsen af ​​nye synapser er drevet af tendensen hos neuroner til at bevare et forudindstillet elektrisk aktivitetsniveau. Hvis den gennemsnitlige elektriske aktivitet falder under en vis grænse, begynder neuroner aktivt at bygge nye kontaktpunkter. Disse er grundlaget for nye synapser, der leverer yderligere input - antallet af neuronaffyringerne stiger. Det virker også den anden vej rundt: så snart aktiviteten overstiger en øvre grænse, reduceres antallet af synaptiske forbindelser for at undgå overaktivering - altså falder antallet af neuronaffryinger. Lignende former for homeostase (afbalancering) forekommer også hyppigt i naturen, for eksempel i reguleringen af ​​kropstemperatur og blodsukker.

Men Markus Butz understreger, at dette ikke virker uden en vis minimal aktivering af neuroner:

"Et neuron, der ikke længere modtager nogen stimuli, mister endnu flere synapser og vil dø ud efter et stykke tid, så Vi må tage denne begrænsning i betragtning, hvis vi vil have resultaterne af vores simuleringer til at stemme overens med vore observationer."

Hjerneforskerne har studeret den visuelle cortex som et eksempel på de principper, som neuronerne danner nye forbindelser og opgiver eksisterende synapser efter. I denne region af hjernen bliver omkring 10 procent af synapserne kontinuerligt regenereret. Når nethinden er beskadiget stiger denne procentdel yderligere. Ved hjælp af computersimulationer lykkedes det forskerne, at rekonstruere reorganiseringen af neuroner på en måde, der passer til eksperimentelle resultater fra den visuelle cortex hos mus og aber med beskadigede nethinder.

Den visuelle cortex er særligt egnet til at demonstrere den nye regel, fordi den har en egenskab kaldet retinotopy, hvor punkter projiceres ved siden af ​​hinanden på nethinden også projiceres ved siden af ​​hinanden på den visuelle cortex - meget lig et kort. Hvis områder af nethinden er beskadiget, vil cellerne, der skal projiceres til modtage et forkert input.

"I vores simuleringer, kan du se, at områder, der ikke længere modtager input fra nethinden begynder at bygge krydsbindinger, der giver dem mulighed for at modtage flere signaler fra deres omkringliggende celler," siger Markus Butz.

Disse tværbindinger dannes langsomt fra kanten af ​​det beskadigede område mod centrum, i en proces, der ligner heling af et sår, indtil det oprindelige aktivitetsniveau er mere eller mindre genoprettet.

Forskerne mener, at den nye viden, der måske foreløbigt kun kan kaldes en teori, kan hjælpe patienter til en hurtigere rehabilitering efter hjerneskader, amputationer eller andre skader. Hvis lægerne ved hvordan hjernen reorganiserer sig efter en skade, kan de bedre bestemme de tidspunkter, det er bedst at stimulere, træne og hvile i.

 

 

Tags: hjernen, synapser, hjerneskade