Risikoen for hjertesvigt er tæt på 75 procent mindre for optimistiske mennekser i forhold til pessimistiske.

Optimisme hindrer hjertesvigt

Hvis du er over 50 år og et optimistisk menneske, er din risiko for at få hjertesvigt mindre end hos andre, der ser mindre lyst på tilværelsen.

Hjertesvigt er meget udbredt, især blandt mennesker over 65 år. Og netop derfor ønskede en gruppe forskere at se på, hvordan optimisme påvirker risikoen for at få de alvorlige hjerteproblemer. En sammenhæng, der ifølge forskerne, ikke tidligere har været undersøgt.

Forskerholdet, der var ledet af Eric Kim, Department of Psychology ved University of Michigan, arbejdede sammen med andre forskere ved Harvard University. De analyserede baggrundsinformationer som helbredshistorie og psykologiske data fra 6.808 ældre personer, der i forvejen var deltagere i undersøgelsen Health and Retirement.

Alle deltagerne blev fulgt henover 4 år, og forskerne tog højde for forskellige faktorer, der kunne påvirke deltagernes individuelle risiko for hjertesvigt, som f.eks. deres livsstil, kroniske sygdomme og demografiske faktorer.

73 pct. lavere risiko

Forskerne fandt, at dem, der var mere optimistiske af natur havde en 73 pct. lavere risiko for hjertesvigt henover studiets forløb, sammenlignet med dem, der var mere pessimistiske.

Forskerholdet siger, at tidligere forskning har vist, at optimisme kan få folk til at påtage sig sundere livsstilsvaner, som at følge en sund kostplan, træne mere og at styre sine stresspåvirkninger. Dette kan forklare de nye forskningsfund.

Eric Kim siger, der stadig mangler forskning til tilstrækkeligt videnskabeligt at dokumentere årsagssammenhængen. Og han mener, at det kunne være interessant at undersøge, om mennesker, der lærer sig et mere optimistisk syn på tingene, også vil opføre sig sundere og dermed opnå et bedre helbred.

Indtil der er fundet bedre dokumentation for, hvorfor optimistiske mennesker har en så markant lavere risiko for hjertesvigt, gør forskerne opmærksom på, at der så vidt vides ingen fysiske bivirkninger er ved optimisme. Modsat megen anden forebyggende behandling.

Undersøgelsen er offentliggjort i tidsskriftet Circulation: Heart Failure.

 

 

Tags: helbred, optimisme, pessimisme