Fordi andre dele af hjernen ikke bliver orienteret om tanker, sanseindtryk eller oplevelser, reagerer skizofrene skævt - selv på egne tanker.

Derfor har skizofrene et skævt syn på verden

Mennesker med skizofreni fejlfortolker ofte hvad de ser og oplever i verden. Ny forskning tyder på at signaler, der skulle orientere hjernen om oplevelser, handlinger og tanker, er fejlbehæftede.

Undersøgelsen fra Montreal Neurological Institute og Hospital - Neuro - på McGill University afslører, at visse fejl i den visuelle opfattelse hos mennesker med skizofreni minder om interferens eller "støj" i et hjerne signal kalder korollar afsending, hvilket frit forklaret kan kaldes et kopisignal.

Kopisignaler findes i hele dyreriget, fra insekter over fisk til mennesker, og de ​​menes at være afgørende for vores evne til at vurdere vore egne handlinger.

"En korollar afsending er en kopi af et nervesystems meddelelse, der sendes til andre dele af hjernen, for at gøre os opmærksomme på, at vi gør noget," siger chefforskeren Dr. Christopher Pack, der er neurolog på The Neuro.

"For eksempel, hvis vi ønsker at flytte vores arm, så sender hjernens motoriske område et signal til musklerne om at lave bevægelsen. En kopi af denne kommando sendes til andre regioner af hjernen, for at informere dem om den forestående flytning. Hvis du flyttede din arm uden at andre dele af hjernen blev orienteret, kunne du antage, at en anden var ved at flytte din arm.

Tilsvarende er det hvis du får en tanke og har en forringet korollar afsending, så vil du måske antage, at en anden har placeret tanken i dit sind. Kopimeddelelser sikrer, at de forskellige områder af hjernen kommunikerer med hinanden, således at vi er klar over, at vi bevæger vores egen arm, selv taler eller tænker vores egne tanker," forklarer han.

Undersøgelsen identificerer en konsekvens af dysfunktionelle kopimeddelelser hos skizofrene, som kan hjælpe med til diagnosticering og behandling af den problematiske lidelse. Den blev gennemført i samarbejde med forskerne Veronica Whitford , Gillian O'Driscoll , og Debra Titone fra Institut for Psykologi , McGill University .

Skizofreni er en lidelse, der interfererer med evnen til at tænke klart og styre følelser. Mennesker med skizofreni tilskriver ofte deres egne tanker og handlinger til eksterne kilder, som eksempelvis når de hører stemmer. Andre almindelige symptomer er vrangforestillinger og desorganiseret tankegang og tale.

Nyere forskning har antydet, at en nedsat kopi-signalering kan forklare nogle af disse symptomer. Men karakteren af funktionsnedsættelsen har været ukendt. 

Dårligere øjenkontrol

I deres undersøgelse har Dr. Pack og hans kolleger brugt en test kaldet en perisaccadic lokaliseringsopgave for at undersøge konsekvenserne af forringede kopisignaler.

I testen bliver deltagere nødt til at foretage hurtige øjenbevægelser, så de kan følge en prik på en computerskærm. Samtidig bliver de også bedt om at lokalisere visuelle stimuli, der vises kortvarigt på skærmen, fra tid til anden. For at udføre denne opgave præcist har deltagerne brug for at vide, hvor på skærmen de søger - med andre ord bruger de logiske kopisignaler, der opstår i hjernestrukturer, som styrer øjet muskler.

Resultaterne viste, at mennesker med skizofreni var mindre nøjagtige til at finde ud af, hvor de skulle holde øje. Derfor begik de flere fejl i at estimere positionen af ​​de stimuli, der glimtede på skærmen.

"Det interessante og potentielt klinisk vigtige er, at mønstret for fejl begået af de skizofrene svarede til omfanget af deres symptomer," siger Dr. Pack.

"Dette er især interessant, fordi de kredsløb, der styrer øjenbevægelser omfatter de bedst forståede strukturer i hjernen. Så vi er optimistiske i forventningen om, at vi kan arbejde os baglæns fra de adfærdsmæssige data til det biologiske grundlag for en naturlig kopisignalering. Vi er allerede begyndt at gøre dette i datamodeller," fortæller han.

"Matematisk kan vi omdanne en sund persons kopisignaler til at ligne en skizofren persons signaler ved at tilføje støj og tilfældighed," fortsætter han.

Undersøgelsen viser, at patienter med skizofreni begår større fejl i lokalisering af de visuelle stimuli sammenlignet med kontrolgruppen. Og det kan forklares med problemer med kopisignaler, der også kan vise hvor svære symptomer skizofrene patienter har.

"Det er ikke sådan, at mennesker med skizofreni ikke afsender nogen kopisignaler eller at de er forsinkede eller svage. Patienterne synes snarere primært at have en støj på signalet. Derfpr er denne visuelle test meget nem at lave og meget følsom over for individuelle forskelle."

 

 

Kilder

  1. A. Richard, J. Churan, V. Whitford, G. A. O'Driscoll, D. Titone, C. C. Pack. Perisaccadic Perception of Visual Space in People with Schizophrenia.Journal of Neuroscience, 2014; 34 (14): 4760 DOI: 10.1523/JNEUROSCI.4744-13.2014

 

Tags: skizofreni, kopisignaler