oplever du ofte, at du ikke kan få nok og fortsætte med at spise, selv om du har fået nok, så kan det være at du også lider af den samme vanemæssige beslutningsproblematik, som folk med stofmisbrug og OCD.

Tvangshandlinger og ædeflip tæt forbundne

Mennesker med jævnlige ædeflip, stofmisbrugere og folk med OCD har alle en mindre mængde af den grå substans i hjernen.

En undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Molecular Psychiatry viser, at de har mindre af færre nerveceller (den såkaldte grå substans), der er involveret i at håndtere mål og belønninger i hjernen.

I vores daglige liv tager vi beslutninger, der enten er baseret på vaner eller sigter mod at opnå et bestemt mål. For eksempel kører vi på autopilot, når vi kører hjem fra arbejde eftersom vi kender ruten godt. Men hvis vi flytter til en nærliggende gade vil vi i første omgang foretage målrettede valg for at finde hjem - medmindre vi kommer til at sætte autopiloten til og ender ved vores gamle hjem.

Men vi kan ikke altid styre beslutningsprocessen, men bliver ved med at tage de forkerte valg, selv om vi ved at de er dårlige - i mange tilfælde vil det være relativt ligegyldigt, som at blive fristet af en kage, mens vi er på slankekur, men i ekstreme tilfælde kan det føre til tvangstanker.

For at forstå, hvad der sker, når vores beslutningsprocesser får en funktionsfejl har et team af forskere ledet af Institut for psykiatri ved University of Cambridge undersøgt næsten 150 personer med tvangslidelser som metamfetamin afhængighed, fedme pga. ædeflip (på engelsk, binge eating disorder) og OCD (Obsessive Compulsive Disorder), som de har sammenlignet med raske frivillige af samme alder og køn.

Undersøgelsens deltagere deltog først i en computer-opgave, der testede deres evne til at foretage valg med henblik på at få en belønning, der ikke var tvangsmæssige. 

I et andet studie sammenlignede forskerne hjernescanninger af raske personer og overvægtige personer med eller uden ædeflip (en undertype af fedme, hvor personen spiser store mængder mad hurtigt).

Forskerne kunne konstatere, at alle lidelserne var forbundet med et skift væk fra målrettet adfærd i retning af automatiske og vanemæssige valg. Hjernescanningerne viste, at overvægtige personer med ædeflip har mindre grå substans volumen - et mål for antallet af neuroner - i hjernens orbitofrontale cortex og striatum i forhold til dem, der ikke lider af ædeflip.

Disse områder af hjernen er involveret i at holde styr på mål og belønninger. Selv hos raske deltagere er mindre mængder af det grå stof forbundet med flere vanemæssige valg.

"Tilsyneladende har forskellige problemer - stofmisbrug, ædeflip og tvangshandliger som rengøring eller overdreven kontrol af om døre er låst - en underliggende fælles årsag.

Istedet for at foretage valg baseret på det de tror vil ske, er deres valg automatisk eller vanemæssige," siger Dr. Valerie Voon, der er undersøgelsens chefforsker.

"Tvangslidelser kan have en dybt invaliderende effekt. Nu hvor vi ved, hvad der går galt med deres beslutningstagning, kan vi gå videre til at udvikle behandlinger, for eksempel ved hjælp af psykoterapi med fokus på planlægning eller med medicin, der er målrettet mod at bryde vaner."

 

 

Tags: OCD, grå substans, ædeflip, stofmisbrug