Vasker folk med OCD hænder fordi de mener at de er beskidte eller mener de at de er beskidte fordi de har opbygget en vane med at vaske hænder. Nye forsøg tyder på at det sidste kan være tilfældet.

OCD kan skyldes anlæg for dårlige vaner

Ny forskning i tvangslidelsen OCD stiller det evige spørgsmål om ægget eller hønen kom først.

Vasker man konstant hænder fordi man mener at de er beskidte eller får man en vrangforestilling om at de er beskidte fordi man har opbygget en vane eller et behov for at vaske hænder.

Vaner er adfærd forankret i handlinger, der gør os i stand til at udføre meget kompleks handlinger på en næsten automatisk måde, som f.eks.at svinge en golfkølle eller spille en klaversonate. Men vaner synes ikke at være en fuldt bevidst målrettet adfærd - eksempelvis påvirkes vanen når man forsøger at forbedre et golfsving.

Vaner synes også at være definerende karakteristika for psykiatriske lidelser som alkoholisme, narkomani, ludomani og spiseforstyrrelser, der er præget af adfærdsforstyrrelser. 

To nye undersøgelser støtter det synspunkt, at vanedannelse også er en vigtig del af OCD.

Begge undersøgelser fra University of Cambridge har sammenlignet vaner og målrettet adfærd mellem en gruppe mennesker diagnosticeret med OCD og en tilsvarende gruppe raske personer. 

I det første forsøg blev 25 personer med OCD og 25 raske personer skulle træde på en af to pedaler for at undgå et mildt elektrisk stød. For at vide hvilken pedal, de skulle træde , fik de kort før støddet et signal på en skærm om hvilken pedal de skulle trykke på for at undgå støddet. Signalet var enten en rød eller blå rektangel, der blev vist i 750 millisekunder, hvor de skulle nå at trykke på den rigtige pedal for at undgå støddet.

I det andet forsøg testede man også 25 patienter med OCD sammen med 25 raske personer, der skulle foretage nogle valg, som kunne give dem gevinster eller tab, men også mulighed for at fortryde undervejs.

Mister kontrollen

På baggrund af de to forsøg konstaterede forskerne, at OCD-deltagere havde en større tendens til at udvikle vaner, der skulle undgå ting, og også viste en ringere evne til at tage målrettede beslutninger.

"Vanedannelse synes at være et afgørende element i forbindelse med et stigende antal sygdomme, herunder spiseforstyrrelser, afhængighed og nu OCD," siger Dr. John Krystal, der er redaktør på Biological Psychiatry, hvor undersøgelserne er offentliggjort.

"For alle disse lidelser har vi brug for bedre at forstå biologisk vanedannelse for at kunne udvikle nye og mere effektive behandlinger."

"Det vigtige i disse undersøgelser er, at vi har identificeret en form for vanedannelse, som ikke kun rammer folk med OCD, men også kan betyde at folk mister kontrollen over deres egen adfærd mere generelt og ikke mindst folk med andre vaneproblemer som afhængighed og nogle spiseforstyrrelser, "siger Dr. Claire Gillan, der har været medforfatter på begge undersøgelser.

"Denne form for vanedannelse underbygger tidligere forsøg med mennesker og dyr, hvor man har vist at dissocierbare neurale systemer understøtter balancen mellem målrettet handling og flere automatiske vaner. Tiden er inde for psykiatrien til at bevæge sig væk fra diagnostiske etiketter og i stedet fokusere på biologiske træk, der overskrider de nuværende definitioner af lidelser."

 

 

Tags: adfærd, OCD, tvangslidelser, vaner, vrangforestilling, afhængighed