At blive ignoreret og ikke blive inddraget i andres samtaler kan være værre end at blive mobbet eller udsat for chikane.

At være usynlig er værre end at blive mobbet

At blive ignoreret eller udelukket på arbejdspladser kan få mennesker til at få det værre end hvis man blev udsat for grov mobning. 

Det er steder, hvor folk har små kliker og hvor der sladres om andre. Et nyt studie foretaget i Canada viser, at det kan være langt værre, at arbejde i et miljø, hvor man holdes udenfor og ignoreres end de fleste ville tro.

Forskere fra University of British Columbia’s Sauder School of Business har studeret, hvordan det påvirker ens helbred, hvis man bliver holdt udenfor og er isoleret på arbejdspladsen. Og de opdagede, at det kan være mere skadeligt for ens mentale og fysiske velbefindende, end direkte mobning og andre former for chikane. 

Sandra Robinson, der er medforfatter på studiet og forsker i arbejdsplads adfærd, definerer udelukkelse som at kollegaer ikke involverer en person socialt på den måde, det normalt kunne forventes i en situation. Det kan f.eks. være, at man ikke bliver inviteret med til et møde, man egentlig skulle have været med til eller at der bliver mærkeligt stille, når man kommer hen til flokken rundt om kaffemaskinen. Variationerne er uendelige, men de har det til fælles, at man føler tavshed omkring én og at man ikke får de reaktioner, man normalt ville forvente.

Bliver ikke straffet

For at afsløre virkningen af udelukkelse på arbejdspladsen, undersøgte Robinson og hendes kollegaer en række svar på nogle spørgsmål, som de sendte ud til chefer i mange forskellige organisationer. Først spurgte de 90 chefer om deres opfattelse af udelukkelse sammenlignet med egentlig mobning. Og de opdagede, at cheferne fandt det mere socialt acceptabelt end mobning. De mente også, at dem, der var skyldige i udelukkelse, løb langt mindre risiko for at blive straffet end hvis det drejede sig om at de mobbede.

Men forskerne fandt også ud af, at udelukkelse var ligeså slemt, om ikke værre, for personen, der blev udsat for det. De kunne dokumentere, at det ikke at have en rolle at spille på arbejdspladsen var mere skadeligt for ens velbefindende end at have en negativ rolle. Virkningen af udelukkelse var ikke bare ødelæggende for den ansattes helbred, forskerne fandt også, at det påvirkede personens præstationer på arbejdet og tilfredsheden med at arbejde.

Ud af undersøgelsens 1.300 adspurgte, havde dem, der kunne fortælle om udelukkelse større risiko for at føle sig utilfredse, signifikant større risiko for at sige op, de følte sig mindre engagerede i arbejdet og havde større helbredsproblemer.

“De fleste af os vil formodentlig tro, at det er bedre at være usynlig end at blive mobbet. Men når du taler med mennesker, der har oplevet det, så er det ikke tilfældet. Folk fortæller, at det er ekstremt smertefuldt at blive ignoreret på arbejdet,” siger Sandra Robinson.

 

 

Tags: mobning, overset, ignoreret, udelukkelse, chikane