Kamp mellem søskende er ikke for børn

At brødre og søstre slås med hinanden er meget almindeligt, og  mange anser det  for at være ligefrem gavnligt for børns udvikling.

Men nu dokumenterer et nyt studie, der er offentliggjort i tidsskriftet Pediatrics, at de indædte søskendekampe kan have alvorlige mentale konsekvenser for børnene. Desværre er undersøgelsens art sådan, at der ikke er tal bag forskernes resultat.

Undersøgelsen er lavet som en del af National Survey of Childrens Exposure to Violence, en national sammenlignende undersøgelse af 3.500 børn og unge deltog i telefoninterviews.

De blev spurgt om deres mentale sundhed og om tre forskellige typer af aggressioner i forbindelse med deres søskende indenfor det seneste år: Det kunne være om de følte noget dårligt eller var bare for deres søskende, om deres søskende havde ødelagt nogen af deres ting eller om de havde oplevet fysiske overgreb.

Det viste sig, at 40 pct. af børnene og de unge havde oplevet en eller anden form for aggression fra en søskende. Og blandt dem, der havde, var der mere mental nød og ubalance end blandt dem, som ikke havde konflikter med deres søskende.

Effekten af mild psykisk aggression (det vil sige noget, der ikke involverede våben eller førte til fysisk skade) så ud til at være særligt svært for yngre børn under 10 år. 

Koncentrationsbesvær blev fundet hos dem, der oplevede voldsommere søskende kampe og dem, som  oplevede både gruppepres og søskendekonflikter.

Forskerne sagde, at der er regulære negative effekter for børn i søskendeflokke, når der er aggressioner indbyrdes. Og at man ikke bør overse konflikterne som almindelige og uundgåelige. De taler for, at de løbende kampagner mod mobning også skal have søskende som målgruppe.

Dette studie er et wake-up call, som advarer os om at vi ikke bør se alvorligt på søskendekonflikter som en naturlig del af at vokse op. Nogle af disse søskende, som slås indbyrdes, vil have glæde af psykologhjælp og af effektive behandlinger for at forhindre, at både de selv og familien tager skade mentalt.

Magasinet Psychology Today videregiver undersøgelsens resultater, og kalder dem interessante. Men magasinet påpeger, at der mangler yderligere informationer om konsekvenser og graden af alvor i forbindelse med de forskellige typer af aggression samt om, hvor stor effekten af denne aggression er på familiemedlemmer.

Desuden påpeger magasinet, at undersøgelsen ikke tager højde for genetiske faktorer. Det er muligt, at familiens fælles gener bidrager til både et barns problemer og hans eller hendes søskendekonflikt. Og det, der opfattes som en aggression mod søskende, er måske stress eller anden form for mistrivsel.

 

 

Tags: søskende, konkurrence