Om man rent faktisk kan tale om en kliniske sommerdepression er stadig et godt spørgsmål, men nogle mennesker bliver tilsyneladende mere deprimerede om sommeren.

Lider du af en sommerdepression?

Langt de fleste af os bliver mærkbart gladere når solen skinner, end når det er vinter og mørkt, men der findes mennesker, som bliver rigtig deprimerede over al det lys og andres åbenlyse sommerglæde.

Eksperterne tvivler på, at man kan tale om en egentlig diagnose, men de erkender, at der findes nogle få mennesker, som oplever denne særlige variant af årstidsrelateret depression.

Og dem, der har denne udsædvanlige sommertilstand, er oppe imod mange svære ting. Ikke bare får de symptomer på depression netop på den årstid, der normalt forbindes med ferie og sjove oplevelser, men de får også symptomerne netop på det tidspunkt, hvor der på grund af ferien ikke er meget hjælp at hente hos professionelle.

På den måde har mennesker med den langt mere udbredte vinterdepression det nemmere.

”Som klinisk psykolog med egen praksis og forskning, er det min opfattelse, at den ’omvendte’ årstidsbetingede lidelse ikke er en egentlig lidelse eller diagnose, og det nævnes da også kun få gange i den eksisterende videnskabelige litteratur,” siger Katherine Muller, assisterende professor i psykiatri ved Montefiore Medical Center i New York.

Hun erkender dog, at symptomerne findes og skal behandles.

Som jet lag

”Alt efter symptomerne, vil vi klinikere normalt kalde det en stemnings lidelse og give antidepressiv behandling sammen med terapi,” siger hun.

Men selvom der kun er lidt videnskabelig dokumentation om sommerdepressioner, så har forskningen om årstidsbetingede psykiske lidelser ført til en større accept af, at vinterdepression er en egentlig diagnose. Og derved er der åbnet op for også andre årstidspåvirkninger.

Ifølge National Institute of Mental Health lider op imod 10 millioner amerikanere af vinterdepression med symptomer som egentlig depression, sløvhed og overdreven træthed.

En række studier antyder, at symptomerne er en konsekvens af for lidt lys, og nyere forskning tyder på, at mangel på lys kan føre til lavere niveauer af serotonin i hjernen, hvilket spiller en vigtig rolle i reguleringen af humøret og en ordentlig døgnrytme.

Dr. Alfred Lewy, direktør i Sleep and Mood Disorders Laboratory ved Oregon Health and Science University, har for tre år siden offentliggjort en undersøgelse i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences, hvor han og hans kollegaer fandt overbevisende dokumentation for, at vinterdepression var et resultat af noget, de kalder ’døgnrytme forskydning’ – en jet lag-lignende forstyrrelse i søvnmønstret, som opstår ved årstidernes skiften.

Et mysterium

Men årsagerne til, at man kan føle sig deprimeret om sommeren er langt mindre klare. Lewy siger, at de første egentlige studier blev gennemført i 1991 for at afsløre eksistensen af en ’sommerudgave’ af vinterdepressionen. Bag den første undersøgelse stod dr. Thomas Wehr fra National Institute of Mental Health og hans kollegaer. Og Lewy siger, at disse første studier viste, at dem, der lider af depressionssymptomer om sommeren, generelt har nogle andre symptomer end dem, der har vinterdepressioner.

”Hos mennesker med sommerdepression, ser du en manglende appetit og søvnløshed. Ved vinterdepressioner oplever du ofte øget appetit og øget søvnbehov,” siger Alfred Lewy.

Men fordi der er forholdsvist få tilfælde af egentlige sommerdepressioner (eksperterne gætter på en procent af befolkningen), har forskerne svært ved at finde tilstrækkeligt med forsøgspersoner, så de kan gennemføre en stor undersøgelse. 

Ny muligheder dukker op

Alfred Lewy siger, han kun er stødt på få patienter, hvor det så ud til at deres depression var forbundet med sommeren. Men han understreger, at det ikke betyder, at sommerdepression ikke findes.

Heldigvis virker eksisterende behandlinger for depression.

”Så vidt jeg ved, er de antidepressive midler, som også bruges til behandling af ikke sæsonafhængige depressioner, også blevet brugt mod sommer- og vinterdepression,” siger Lewy og understreger, at i takt med at forskere og klinikere opdager mere om denne lidelse, vil nye behandlingsmuligheder dukke op.

Han tilføjer, at han selv for tiden arbejder med at finde ud af om niveauer af et andet kemisk stof i hjernen, som f.eks. melatonin, kan have noget at gøre med fænomenet, og om behandling med melatonin kan være nøglen til en lindring af symptomerne.

”Sommerdepression vil måske i fremtiden blive behandlet med mørke eller orange briller, som lukker det blå lys ude,” siger han.

”Måske vil vi bruge lave doser af melatonin til at indpasse kroppen til en 24-timers cyklus, eller man vil finde på andre behandlinger. Men for at vide, om det hjælper, må vi have mere forskning.”

 

 

 

 

Tags: depression, sommer, lys