Tror du at alle andre kun tænker på hvordan de kan snyde dig og er blevet kynisk, så øges din demens-risiko.

Kyniske mennesker rammes oftere af demens

Kyniske mennesker, der tror at alle andre kun tænker på sig selv, har en større risiko for at blive demente.

Det viser en undersøgelse, der er offentliggjort i Neurology, hvor finske forskere beskriver resultaterne af kynisk mistillid som troen på at andre primært er motiveret af selviske opfattelser.

Tidligere har denne kynisme været forbundet med andre sygdommen som hjertekarproblemer, men dette er den første, der viser en sammenhæng med tidlig demens.

"Vores resultater føjer sig til tidligere dokumentation for, at folks syn på livet og personlighed kan have en indvirkning på deres helbred," siger undersøgelsens forfatter Anna-Maija Tolppanen, ph.d., fra University of Eastern Finland i Kuopio. 

"At forstå, hvordan et personlighedstræk som kynisme påvirker risikoen for demens kan give os vigtig indsigt i hvordan man kan reducere risikoen for demens."

Undersøgelsen er baseret på 1.449 mennesker med en gennemsnitsalder på 71 år, der blev testet for demens og besvarede et spørgeskema for at måle deres niveau af kynisme. Spørgeskemaet har vist sig at være pålideligt, og folks resultater er oftest stabile over flere år. 

Folk bliver spurgt om i hvilket omfang de er enige i udsagn som:

  • "Jeg tror, ​​de fleste mennesker ville lyve for at opnå en fordel."
  • "Det er bedst ikke at stole på nogen". 
  • "De fleste mennesker vil bruge lidt unfair metoder for at få profit eller en fordel fremfor at tabe." 

Baseret på deres resultater blev deltagerne inddelt i tre grupper baseret på niveauet af deres kyniske mistillid.

I alt 622 personer gennemførte to demenstest med i gennemsnit otte års mellemrum. I løbet af denne tid blev 46 mennesker diagnosticeret med demens. 

Efter at forskerne havde justeret for andre faktorer, der kunne påvirke demens-risikoen, havde folk med høje niveauer af kynisk mistillid tre gange større sandsynlighed for at udvikle demens end folk med lave niveauer af kynisme. 

Andre risikofaktorer for demens er bl.a. forhøjet blodtryk, højt kolesteroltal og rygning. 

Af de 164 personer med høje niveauer af kynisme udviklede 14 mennesker (8,5 procent) demens, sammenlignet med kun ni ud af de af de 212 personer (4,3 procent) med lave niveauer af kynisme .

Undersøgelsen så også på om folk med høje niveauer af kynisme var mere tilbøjelige til at dø tidligere end personer med lave niveauer af kynisme. I alt 1.146 personer blev inkluderet i denne del af analysen og 361 mennesker døde indenfor 10 år. Men selv om en høj grad af kynisme oprindeligt tydede på tidligere død viste andre faktorer som socioøkonomisk status, rygning og sundhedstilstanden i øvrigt at ophæve denne sammenhæng.

 

 

Tags: demens, kynisme, tillid, mistillid