Tilsyneladende kan nogle tilfælde af astma relateres til psykologiske problemer.

Astma? Gå til psykolog

Noget kunne tyde på, at et enkelt besøg hos en psykolog kan hjælpe astmapatienter af med nogle af deres fysiske symptomer.

Eksperter siger, at mellem 25 og 29 procent af alle med alvorlig astma har psykologiske problemer. Og et lille studie peger på, at bare ganske kort tid sammen med en psykolog kan gøre en forskel.

Forskningen, der blev fremlagt på European Respiratory Society International Congress i München, peger på, at alvorlige astmasymptomer kan lindres, når man behandler patientens psykiske problemer.

Resultaterne baserer sig på 13 personer, som kom ind på Southampton Hospital efter at have haft et alvorligt astmaanfald mindst to gange inden for de seneste 12 måneder og som også havde psykiske symptomer.

Alle deltagerne blev tilbudt en aftale med hospitalets psykolog, og 11 af dem – flest kvinder – tog imod tilbuddet.

Derefter undersøgte forskerne, hvor mange gange deltagerne kom på hospitalet ligesom længden af deres hospitalsophold blev registreret henover en seks måneders periode efter deres besøg hos psykologen.

Halverede hospitalsophold

Resultatet var, at før psykologaftalerne var gruppen i alt indskrevet 19 gange på hospitalet på grund af deres astma, hvilket førte til i alt 198 dage i en hospitalsseng. Efter at have fået hjælp af psykologen var det samlede antal indlæggelser 10 og patienterne lå i alt 97 dage på hospitalet. Det betød altså en reduktion på 51 procent af sengedage henover en seks måneders periode.

Ledende forsker dr. Andrew Tan fra University Hospital Southhampton siger, at studiets resultater kan være en vigtig faktor i den løbende debat om, hvordan man bedst behandler alvorlig astma.

”Vi ved, at et stort antal af disse patienter oplever psykologiske problemer, og disse resultater viser, at ved at tackle problemerne, kan man også bedre astmasymptomerne. Det hjælper ikke bare på livskvaliteten for patienterne, det letter også byrderne på sundhedsvæsenet ved at begrænse antallet af indlæggelser.”

Formand for den engelske organisation for astmapatienter, Kay Boycott har set, hvor vigtig psykologisk støtte er for de patienter, der lider af alvorlig astma. Og forskningen peger nu på, at det hjælper på livskvaliteten at behandle alvorlig astma og psykologiske problemer samtidig.

”Vi opfordrer alle behandlere af astma til vurdere deres behandling i lyset af den nye forskning for at sikre, at de giver adgang til multidisciplinær ekspertise,” siger hun.

 

 

 

Tags: psykolog, astma