Mænd (røde linier) gik oftere den hurtige vej mod målet end kvinder (blå linier).Mænd (røde linier) gik oftere den hurtige vej mod målet end kvinder (blå linier).

Derfor er kvinder dårligere til at finde vej, men bedre til at finde ting

I et norsk forsøg var mænd bedre end kvinder til at finde vej, men kvinder kan forbedre deres orienteringsevne med et hormontilskud.

Det afslører en ny undersøgelse fra Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet (NTNU), hvor forskere testede mænds og kvinders orienteringsevne i et virtuelt miljø.

Det er velkendt, at mænd klarer sig bedre end kvinder, når det kommer til specifikke rumlige opgaver, men spørgsmåket er om det skyldes kønshormoner eller opdragelse og anden miljøpåvirkning.

Ved hjælp af hjernescanning med fMRI opdagede forskerne, at mænd tog flere genveje, orienterede sig mere efter verdenshjørnerne og brugte en anden del af hjernen end kvinderne i undersøgelsen.

Men når kvinder fik en dråbe testosteron under deres tunge blev flere af dem bedre til at orientere sig i forhold til verdenshjørnerne.

"Mænds retningssans var mere effektiv. De kom ganske enkelt hurtigere til deres bestemmelsessted," siger Carl Pintzka, der er læge og ph.d.-kandidat ved NTNUs Institut for Neurovidenskab.

Resultaterne om orienteringsevnen er en del af hans ph.d.-afhandling om, hvordan hjernen fungerer forskelligt hos mænd og kvinder.

Deltagerne i forsøget brugte 3D-briller og et joystick til at orientere sig rundt i en meget stor virtuel labyrint, mens deres hjerner løbende blev scannet.

De 18 mænd og 18 kvinder fik først en time til at lære labyrinten at kende før den egentlige opgave med scanning begyndte.

I MRI scanner, fik de 30 sekunder til hver af de 45 navigationsopgaver. En af opgaverne lød for eksempel på, at "finde den gule bil" fra forskellige udgangspunkter.

Mændene løste 50 procent flere af de opgaver end kvinderne.

Ifølge Pintzka har kvinder og mænd forskellige navigations strategier. Mænd bruger i højere grad verdenshjørnerne når de skal finde rundt.

"Hvis de for eksempel skal til Studenterhuset i Trondheim går mænd i store træk i den retning, hvor det er placeret, mens kvinder som regel orienterer sig langs en rute for at komme dertil, for eksempel ved at gå forbi frisøren og derefter op ad gaden og så gå til højre efter en butik," forklarer han.

Undersøgelsen viser, at anvendelse af verdenshjørnerne er mere effektivt, fordi det er en mere fleksibel strategi. Destinationen kan nås hurtigere, fordi den strategi afhænger mindre af hvor du starter.

Kvinder har bedre lokale hukommelse

fMRI billeder af hjernen viste, at både mænd og kvinder bruger store områder af hjernen, når de navigerer, men nogle områder var forskellige. Mændene brugte hippocampus mere, mens kvinderne brugt deres frontale områder i højere grad.

"Det passer ind med det faktum, at hippocampus er nødvendigt for at gøre brug af verdenshkørnerne," siger Pintzka, der forklarer sammenhængen i et evolutionært perspektiv.

"I gamle dage var mænd jægere og kvinder var samlere. Derfor har vores hjerner sikkert udviklet sig forskelligt. For eksempel har andre forskere dokumenteret, at kvinder er bedre til at finde genstande lokalt end mænd. Enkelt forklaret er kvinder hurtigere til at finde ting i huset, og mænd er hurtigere til at finde huset," siger Pintzka.

Det understregede også forsøgets andet trin, hvor nogle kvinder fik testosteron lige før skulle de at løse labyrint gåder.

Dette var en anden gruppe kvinder end den gruppe, der blev sammenlignet med mænd. I dette forsøg blev 42 kvinder delt op i to grupper, hvor den ene fik en dråbe testosteron under tungen og den anden placebo. Undersøgelsen var dobbelt-blindet, så hverken Pintzka eller kvinderne vidste, hvem der fik hvad.

"Vi håbede, at de ville være i stand til at løse flere opgaver, men det gjorde de ikke. Men deres kendskab til labyrinten var bedre og de brugte i større udstrækning hippocampus, som mænd bruger mere til at navigere," siger Pintzka.

"Næsten alle hjernesygdomme er forskellige hos mænd og kvinder, enten i antal eller i sværhedsgrad. Derfor må et eller andet sandsynligvis beskytte eller skade mennesker af forskelligt køn. Da vi ved, at dobbelt så mange kvinder som mænd er diagnosticeret med Alzheimers sygdom, kan det være noget relateret til kønshormoner, der er skadeligt," siger Pintzka.

Han håber, at viden om hvordan mænd og kvinder bruger forskellige hjerneområder og strategier til at navigere, vil gøre forskerne i stand til bedre at forstå ​​sygdommens udvikling og til at udvikle måder at klare sig på for dem, der allerede ramt.