Omkring et frokostbord taler kvinder kun lidt mere end mænd, men i forbindelse med arbejdet taler de tilsyneladende meget mere end mænd, men det skyldes måske at kvinder samarbejder mere.

Kvinder taler mere end mænd - afhængig af...

At kvinder taler mere end mænd, er en almindelig påstand, der mest bygger på fordomme. Eller hva?

Kvinder kan lide at snakke. Vi afprøver ideer på hinanden om alt fra karriere, ændring af middagsplaner, mulige kærester og boligindretning. Vi tager store og små beslutninger gennem vores samtaler med hinanden og gennemarbejder vores følelser i samtaler. 

Men er det faktisk sandt eller knevrer mænd lige så meget - måske om andre ting, men alligevel? Kan vi virkelig foretage sådanne generaliseringer om kvinders kommunikationsmønstre i forhold til mændenes? 

Faktsik viser det sig at der ikke er nogen særlig tungtvejende forskning på området og at de der er deler sig imellem at påstå, at kvinder taler mest eller at mænd taler mest.

Måske fordi det er svært at lave uvildige undersøgelser, der ikke er præget af at den der besvarer spørgsmålet har sin egen opfattelse. Mænd synes måske at kvinder taler for meget, når de ikke taler om noget, der interesserer dem og omvendt synes kvinder måske at mænd taler for lidt af samme årsag.

Men en ny undersøgelse fra Northeastern University har forsøgt at måle kvinder og mænds talestrøm - sådan rent teknisk med et måleapparat, som forskerne kalder et sociomenter. Rent praktisk er det en bærbar enhed på størrelse med en smartphone, der indsamler data i realtime om brugerens sociale interaktioner.

Afhænger af sammenhængen

Undersøgelsen viste at kvinder ganske vist taler mere end mænd, men hvor meget mere, afhænger af den sociale sammenhæng.

Resultaterne er baseret på at to grupper blandet af mænd og kvinder med sociometre blev placeret i to forskellige sociale miljøer i 12 timer. 

I den første situation blev kandidatstuderende sat på  individuelle projekter, hvor de frit kunne kommunikere med hinanden i løbet af ​​en 12-timers arbejdsdag. 

I den anden situation blev medarbejdere på et call-center i en større amerikansk bank bedt om at bære sociometre i løbet af 12 dages en-time lange frokostpauser, hvor de ikke havde nogen opgaver. 

Forskerne konstaterede her, at kvinderne kun var lidt mere tilbøjelige end mænd til at deltage i samtaler i frokost-pauserne, både i form af lang- og kortvarige samtaler. 

Til gengæld var kvinderne meget mere tilbøjelige til at føre lange samtaler på universitetet, hvor de hver især skulle løse en opgave. De førte også flere kortere samtaler i løbet af den 12 timer lange arbejdsdag.

Men resultaterne viste også at kvinder kun talte mest i mindre grupper. Når grupperne bestod af seks eller flere deltagere var det mænd, der talte mest. 

"I det ene situation, der var mere samarbejdsorienteret, så vi at kvinder vælger at arbejde sammen, og når du arbejder sammen har du tendens til at tale mere," siger professor David Lazer, der forsker i sociale netværk og er ansat på Department of Political Science og College of Computer and Information Sciences. 

"Så det er en meget speciel situation, der fører til flere interaktioner. Den virkelige historie her er at der er et samspil mellem miljøet og kønnet, som gør forskellen," siger Lazer, der har fået undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Scientific Reports.

 

 

 

Tags: diskussion, samtaler