6 overraskende tegn på at du er introvert

Introverte mennesker er i de sidste år blevet mere hippe end tidligere efter at flere bøger hyldede den ellers oversete personlighedstype.

Indadvendthed har aldrig været opfattet som et positivt træk og er ofte blevet betragtet som en særhed, der dækkede over psykiske problemer eller det der var værre.

Selv om de fleste mennesker hverken er fuldtonede indadvendte eller udadvendte, så har de fleste en tendens til at være enten det ene eller andet.

De mest almindelige tegn på introverte mennesker er en ulyst til større forsamlinger eller at skulle småsnakke med fremmede om ligegyldige ting. Introverte går op i detaljer, men bliver let distraherede, mens extroverte oftere ser det overordnede billede og hurtigere bliver træt af monotont arbejde.

Men nye undersøgelser viser også en række mere overraskende tegn på at man er introvert.

Du hælder mindre op

Forskning fra Cornell Food and Brand Lab viste i 2014, at udadvendte og indadvendte børn reagerer forskelligt på eksempelvis tallerkenstørrelse, når det handler om portionsstørrelse.

Forskerne undersøgte adfærd hos børn mellem 6 og 10 år i et studie af deres morgenmadsvaner. Først fik de serveret cornflakes af voksne i en stor skål, hvor de selv skulle sige stop. En anden dag fik børnene en stor eller en lille skål, hvor de selv kunne hælde så meget op som de ønskede.

Børnenes personlighedstype var i forvejen blevet bestemt ved at bede fire lærere om at vurdere hvert barns personlighed.

Når de selv kunne bestemme var de udadvendte børn langt mere tilbøjelige til at lade sig påvirke af skålens størrelse, de hældte hele 33,1 procent mere morgenmad op i den store skål, sammenlignet med indadvendte børn, der kun hældte 5,6 procent mere op, når de spiste af den store skål.

Barnløs

En norsk undersøgelse fra 2013 kunne afsløre at introverte får færre børn. Undersøgelsen er baseret på fødselsdata fra norske mænd og kvinder født mellem 1927 og 1968 og kombineret med personlighedsundersøgelser af 7.000 mænd og kvinder.

Resultaterne viser, at personligheden på forskellig måde har indflydelse på fertiliteten hos mænd og kvinder. For eksempel gælder det, at samvittighedsfuldhed er negativt for kvinders fertilitet, mens en åben og søgende personlighed begrænser mænds fertilitet. For begge køn gælder det, at hvis du er udadvendt, eller såkaldt ekstrovert, så er chancerne for t få børn bedre end for mennesker, der er mere indadvendte.

Du vil bo i bjerge

Drømmer du om at bo på en bjergside, så skal du nok flytte fra Danmark, men der er også en større chance for at du er introvert end extrovert.

Ifølge en undersøgelse fra University og Virginia i begyndelsen af 2015, så lever indadvendte mennesker i USA oftere i højder, mens extroverte mennesker tenderer til at leve i flade, åbne områder og gerne i byer.

Introverte nyder tilsyneladende den mulighed for at isolere sig eller selv at vælge sit selskab, som det giver at bo i bjerge.

"Nogle byer har en geografi, der er mere imødekommende over for nogle mennesker end for andre ... Hvis du ved, at du er indadvendt, så kan du blive oplivet af at bo afsides, mens udadvendte kan blive mere oplivet i det åbne rum, " siger undersøgelsens chefforsker Shige Oishi.

  • 1
  • 2

Tags: introvert