Narcissister er mest optagede af hvordan andres situation påvirker dem selv, men bliver de bedt om at sætte sig ind andres situation, kan folk med i hvert fald milde former for narcissisme godt føle empati.

Narcissister kan måske godt føle empati

Selv om narcissisme er kendetegnet ved mangel på empati kan det rette fokus godt få folk til at reagere på andres situation.

Vi ser dem i utallige reality-programmer, som For lækker til Love og Paradise Hotel - narcissisterne, der har svært ved at holde sig fra spejlet eller finde en kæreste, der lever op til deres egne høje tanker om dem selv. Uden blusel karakteriserer de andres mennesker som grimme og fede for åben skærm. Tilsyneladende er de uden empati.

Men måske er det kun et spørgsmål om perspektiv.

Forskere ved University of Surrey og University of Southampton har undersøgt, om narcissister kan fremkalde empati for en anden persons lidelse. 

Det er veldokumenteret, at narcissister mangler empati, men hvorfor er det tilfældet, og har de kapacitet til at ændre denne adfærd? 

"Narcissisme får mange af os til at tænke på en kollega, ven eller tidligere kæreste, der passer til denne beskrivelse; Lige lovligt optaget af sig selv, selvcentreret og ikke særligt bekymret over hvordan de virker på andre mennesker," siger chefforsker Erica Hepper, der har fået undersøgelsen offentliggjort i Personality and Social Psychology Bulletin. 

Denne mangel på empati har en skadelig virkning på relationer, social bonding og prosocial adfærd.

Forskerne valgte at se på personer, der ikke decideret var diagnosticeret med en klinisk narcissistisk personlighedsforstyrrelse (NPD), men i stedet på en undergruppe af narcissisme. 

"Folk med en høj grad af subklinisk narcissisme er psykisk sunde og veltilpassede, klarer sig endda ofte meget godt, mens folk med NPD er ufleksible og flygtige, og har svært ved at styre gennem dagligdagen.

"Subklinisk narcissisme er også mere almindeligt, og antallet af personer, der udviser narcissistiske træk i vores samfund er konstant stigende. Deltagerne blev opdelt i to kategorier med hhv. 'mindre narcissistisk tendens" og "større narcissistisk tendens' i forhold til den gennemsnitlige person.

Forskerne undersøgte, om narcissister er i stand til at udvise empati med en anden person i nød ved at bede deltagerne læse en vignet, der beskriver et nyligt brud med en kæreste. Uanset hvor mild eller alvorlig scenariet var, viste højtendens-narcissister ikke empati for personen. Resultaterne understreger narcissismens hovedelementer som en opfattelse af at have ret til ting eller oplevelser, udnyttelse af andre og ekshibitionisme. Desuden viste narcissister manglende empati, selv når scenariet var relativt alvorligt (hvis eksempelvis personen i det brudte forhold blev overvældet af depression).

Empati viser sig fysisk

Forskerne testede derefter om narcissister var i stand til at vise empati, når de blev bedt om at sætte sig ind i personens situation. Kvindelige deltagere blev vist en 10 minutters dokumentarfilm, der beskriver en kvindes erfaring med vold i hjemmet. Deltagerne blev bedt om at "forestille dig, hvordan hun føler, mens du ser videoen". Lavtendens-narcissister blev ikke mere empatiske end de allerede var, hvilket tyder på at de allerede havde taget kvindens perspektiv. Højtendens-narcissisterne rapporterede til gengæld markant større empati for kvinden i videoen, når de var blevet instrueret i at tage hendes perspektiv i forhold til deltagere, der ikke blev bedt om at sætte sig ind i kvindens situation.

Endelig testede forskerne, om narcissister kan flyttes, ikke bare følelsesmæssigt, men også fysiologisk. Tidligere undersøgelser har vist, at stigninger i hjertefrekvens pålideligt indikerer empatiske respons på andres følelser eller lidelser. Højtendens-narcissister havde en markant lavere puls, da de blev udsat for et persons lidelse, hvilket illustrerer, at deres mangel på empati også er fysisk. Men blev de bedt om at sætte sig ind i en andens situation fik det højtendens-narcissister til at reagere på en andens lidelse med det samme niveau af fysiologisk ophidselse som lavtendens-narcissister.

Resultaterne tyder på, at narcissister har kapacitet til at leve sig ind i andre folks behov under de rette betingelser.

"Hvis vi opfordrer narcissister til at overveje situationen fra deres holdkammerat eller vens synspunkt, er de tilbøjelige til at reagere på en langt mere hensynsfuld eller sympatisk måde," siger Dr. Hepper.

Det er et opmuntrende resultat og antyder, at relativt asociale medlemmer af samfundet kan være empatiske, hvilket vil forbedre deres langsigtede relationer, mener hun.

 

Kilde

Erica G. Hepper, Claire M. Hart, and Constantine Sedikides. 

Moving Narcissus: Can Narcissists Be Empathic? 

Personality and Social Psychology Bulletin, 30. maj 2014

 

Tags: narcissisme, empati