Måske helt op til hver tredje tilfælde af skizofreni kan hænge sammen med den almindelige katteparasit.

Parasit skyld i skizofreni

Hvert femte tilfælde af skizofreni skyldes måske i virkeligheden en parasit, som op mod 30 procent af danskerne er vært for.

Toxoplasma gondii er en parasit, der oprindelig sprede sig fra katteafføring efter at have formeret sig i vort kæledyrs tarme.

Prasitten påvirker os tilsyneladende hovedsageligt mentalt og en tidligere danske undersøgelse har vist at kvinder med parasitten har en dobbelt så stor risiko for at skade på sig selv ved f.eks. at begå selvmord eller at skære i sig selv.

Tidligere har andre undersøgelse også vist en øget risiko for skizofreni hos personer, der havde parasitten, men resultaterne har indtil nu været omgærdet med en del skepsis.

Men en ny undersøgelse af Gary Smith, professor i populationsbiologi og epidemiologi ved University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine, har  brugt epidemiologiske modelleringsmetoder til at bestemme hvor mange tilfælde af skizofreni, der kan tilskrives Toxoplasmagondii.

Undersøgelsen tyder på at op mod en femtedel af amerikanske tilfælde kan tilskrives den almindelige parasit. Men det er baseret på at omkring en femtedel af amerikanerne - svarende til 60 millioner mennesker er smittet. Men i Danmark er omkring 30 procent smittet, hvilket måske også øger antallet af skizofreni-ramte, der har parasitten.

Mange faktorer, både genetiske og miljømæssige, har fået skylden for at øge risikoen for skizofreni. Arvelighed er almindeligt accepteret som forklaring, men tanken om at en parasit, der overføres pga. for dårligt tilberedt kød eller fra katteafføring, er hidtil blevet mødt med skepsis.

"Infektion med Toxoplasma er meget almindeligt, så selv om kun en lille procentdel af mennesker oplever negative konsekvenser, kan det påvirke tusinder og atter tusinder af mennesker," siger Smith, som har fået undersøgelsen offentliggjort i tidsskriftet Preventive Veterinary Medicine.

Langt de fleste er ikke klar over at de er inficeret, men for npole grupper er der grund til at være bekymret.  For eksempel, hvis en kvinde bliver smittet for første gang under graviditeten, kan hendes foster dø eller få alvorlige udviklingsmæssige problemer. Personer med HIV eller andre sygdomme, der svækker immunsystemet er modtagelige for en komplikation af T. gondii-infektion kaldet toxoplasmic encephalitis, som kan være dødelig.

Selvom det medicinske samfund længe troet, at de fleste raske mennesker ikke har nogen bivirkninger fra en Toxoplasma gondii infektion, så har de seneste undersøgelser fundet bevis for bekymrende konsekvenser, herunder en sammenhæng med skizofreni, fordi parasitten findes i i hjernen samt i musklerne. Andre studier har vist, at nogle antipsykotiske lægemidler kan stoppe parasitten fra at reproducere sig. Desuden har felt- og laboratorieundersøgelser med mus, rotter og mennesker vist, at infektion med Toxoplasma gondii udløser ændringer i adfærd og personlighed.

Derfor forsøgte Smith med en metode, som forkortes PAF (Population Attributable Fraction), at beregne hvor stor en del af befolkningen, der har en risiko.

"I dette tilfælde er PAF den del af skizofreni diagnoser, der ikke ville forekomme, hvis Toxoplasma gondii infektioner ikke var til stede," forklarer Smith.

Efter at have tagt højde for at sizofreni udvikler sig forskelligt med alderen fandt han frem til at den gennemsnitlige PAF i løbet af et liv er 21,4 procent.

"Med andre ord, giver det svar på hvor mange tilfælde kan du forhindre hvis du kunne stoppe infektioner med denne parasit," siger Smith.

"Over et helt liv, fandt vi, at man kunne forhindre en femtedel af alle tilfælde. Det er for mig et betydeligt antal."

Smith pointerer desuden, at der i nogle lande (som i Danmark, red.) er en meget højere forekomst af ​​Toxoplasma gondii infektion end i USA, og disse lande har også en højere forekomst af skizofreni.

Mennesker med skizofreni har i høj grad ringere forventet levetid, og mange er ude af stand til at arbejde. Familiemedlemmer kan også forlade arbejdsstyrken for at tage sig af pårørende med sygdommen. Derfor koster skizofreni i USA formentlig mellem 50 og 60 milliarder dollar hvert år. Ud fra den beregning kan man også godt forvente at de danske udgifter også beløber sig til flere milliarder.

"I stedet for at latterliggøre idéen om en forbindelse mellem ​​Toxoplasma gondii og skizofreni, fordi det virker så ekstraordinært, kan vi nu sætte os ned og overveje beviserne. Så kan det være at begynder at lede efter flere måder at reducere antallet af mennesker, som er smittet med Toxoplasma."

 

 

 

Tags: skizofreni, Toxoplasma gondii