En særlig sorgterapi, hvor man konfronteres med sine følelser, hjælper dobbelt så mange som almindelig depressionsbehandling.

Sådan skal sorg efter dødsfald behandles

Mennesker ramt af alvorlig sorg efter at have mistet en nærtstående, har glæde af en særlig type terapi.

Et nyt studie viser, at de ikke skal have den normale depressionsbehandling, man normalt ville give dem.

At være i dyb sorg kan være en invaliderende tilstand, der ofte forveksles med depression, men forskerne bag undersøgelsen siger, at det er en anden type problemer, som skal behandles anderledes.

Hvis man lider af stor sorg efter et dødsfald, har man et intenst savn efter den person, der er død, og det går ikke nødvendigvis over.

Nogle forskere kalder det ’kompliceret sorg’, en betegnelse, som andre forskere ikke vil anerkende.

”Man kan have svært ved at forstå realiteten i døden,” siger ledende forsker, dr. M. Katherine Shear, der er professor i psykiatri ved Columbia University School of Social Work.

Hun refererer til den type sorg, der kan komme efter et dødsfald og som er særligt kompliceret.

“De er fanget i at tænke på den person, der er død, og nogle gange dagdrømme om dem,” siger Katherine Shear, der også er direktør ved Center for Complicated Grief I New York City. 

”De bebrejder måske sig selv og undgår måske at gøre ting eller gå steder, som de delte med den døde,” siger hun.

Disse følelser ødelægger den naturlige helingsproces, som ellers betyder, at de fleste mennesker kommer sig over deres sorg.

Speciel terapi

Ifølge baggrundsviden bag studiet, lider omkring 9 procent af alle ældre enker af en dyb og kompliceret sorg. Nogle gange kommer de sig over deres sorg af sig selv, men hvis de har behov for behandling, som de ikke får, kan det føre til alvorlige helbredsproblemer.

Og Shear siger, at hendes studie, der er offentliggjort i JAMA Psychiatry, viser, at mennesker med kompliceret sorg har gavn af en specialdesignet terapi.

Mere end 150 ældre personer, der led af kompliceret sorg, fik en målrettet behandling, der kaldes interpersonel psykoterapi..

Cirka to tredjedele fik det bedre sammenlignet med kun en tredjedel, der fik depressionsbehandling.

Både kompliceret sorg og depression viser sig ved stor tristhed, men et særkende ved depression er den manglende evne til at have positive følelser.

”Sorg er den måde kærlighed viser sig over for en person, der er død,” siger Shear og understreger, at det netop har masser af positive følelser i sig.

I behandlingen af kompliceret sorg blev personerne bedt om at visualisere deres kæres dødsfald og at fortælle, hvad der skete. Historien bliver optaget på bånd, patienten bliver bedt om at genhøre den derhjemme. Det får ifølge Shear virkelig følelserne frem, og det hjælper den sørgende med at se døden i øjnene.

Minder om tab

Deltagerne blev også bedt om at identificere ting, som de har undgået på grund af frygt for at blive mindet om deres tab, og derefter blev de opfordret til netop at gøre disse ting.

”Målet med terapien er at få sorgen tilbage på sporet. Vi prøver ikke at frigøre deltagerne fra sorgen, vi prøver derimod at sætte sorgen fri, så den får sin rette plads i deres liv.” 

Cheryl Edwards, der er talskvinde for American Counseling Association, siger, at andre strategier også kan hjælpe med at lette kompliceret sorg.

Sørgende kan frygte at glemme deres afdøde kære. Og ifølge Edwards kan de blive endnu mere deprimerede og angste når de f.eks. begynder at glemme den afdødes duft eller stemme.

Det er vigtigt at holde fast i minderne og samle på ting, der minder om den elskede, men det skal ikke blive til helligdomme, siger Edwards.

Mennesker, der lider af kompliceret sorg, skal også lære af ændre den retning de lægger deres energi. 

”Vi må hjælpe dem med at finde deres mål med livet og den retning, de kan vælge at gå,” siger hun.

De fleste patienter i Shears undersøgelse var kvinder i en gennemsnitsalder på 66 år. De havde været i sorg i lidt over tre år.

Efter en 16 ugers behandling, var 'kun' 35 procent af dem, der fik den målrettede terapi, stadig i alvorlig sorg. Det samme gjaldt for 64 procent af dem, der fik behandling for depression.

 

 

 

 

Tags: depression, terapi, sorg, dødsfald