Man kan selvfølgelig pege, men det er altså en fornøjelse at kunne bestille maden på det loakle sprog. Og så bliver man også hurtigere til at regne drikkepengene ud.

Sådan skærper et andet sprog din hjerne

Det er skønt at kunne bestille sin restaurantmad på et fremmed sprog. Men forskere siger, der er langt flere fordele for hjernen.

Rigtig mange mennesker vil gerne tale et andet sprog end deres modersmål. Og nu har psykologer fundet bevis for, at flersprogede bedre kan udnytte hjernen. 

Der er grund til at tro, at børn, som vokser op med to sprog, er mere kreative, at tosprogede har mindre risiko for demens og at de er bedre til at løse opgaver, som kræver, at man hurtigt kan skifte fokus.

Det har fået nogle forskere til at formode, at det at tale to sprog kan styrke nogle af hjernens funktioner – at det der giver os evnen til bl.a. at kontrollere tankerne og skifte mellem forskellige opgaver.

For at komme længere ind i sagens kerne, undersøgte forskerne Andrea Stocco og Chantel Prat fra University of Washington 17 tosprogede og 14 ensprogede mennesker for deres sproglige færdigheder og andre mentale faktorer, og derefter testede de, hvordan forsøgspersonerne løste matematiske problemer. Det skete henover nogle forløb, hvor de både fik helt nye opgaver og fik nogle, der blev gentaget.

Styrker matematiske evner

Da forsøgspersonerne havde løst en række opgaver, fik de nogle nye mens de blev lagt ind i en hjernescanner.

Mens de enkelt- og tosprogede løste opgaverne med lige stor nøjagtighed og brugte nogenlunde samme tid på det, så slog de tosprogede de enkenltsprogede, når det gjaldt at løse de nye opgaver. Dog kun på i gennemsnit et halvt sekunds kortere tid. Men hvad der var vigtigere, så viste scanningsbillederne hos de enkeltsprogede, at det område i hjernen, basalganglier, som man forbinder med bl.a. belønning, reagerede voldsommere på de nye matematikopgaver, end de gamle. 

Det mener forskerne er interessant, fordi nyere studier har antydet, at dette område i hjernen har en stor rolle i at tage imod information og prioritere den før den går videre til det område i hjernen,hvor informationen bliver bearbejdet. 

Hvis dette er korrekt, så viser de nye resultater, at hvis man ofte skifter mellem grammatiske regler og ordforråd i forskellige sprog så træner man også hjernen til at håndtere f.eks. matematiske problemstillinger. Hjernens reaktion på nye opgaver er altså bedre.

”Sprog er en af de sværeste ting at håndtere for hjernen,” siger Chantel Prat som forklaring på, at håndtering af flere sprog smitter af på andre hjernefunktioner.

Det erkender vi dog ofte først når vi prøver at lære et nyt sprog, hvilket er meget sværere end da vi lærte vores modersmål. Men at gå til  sprog kan altså være vejen til at du fremmer andre kognitive evner, især din – måske skjulte – matematiske kunnen.

 

 

 

Tags: hjernen, uddannelse, sprog, matematik