Unge med psykoser har en meget større tendens til at forsøge selvmord end andre unge. Men ved at være opmærksom på signalerne, kan risikoen reduceres markant.

Er du opmærksom på din teenagers selvmordstanker?

Unge med en psykose har en meget højere risiko for at begå selvmord, men opmærksomhed på en række advarselstegn kan reducere risikoen betragteligt.

Undersøgelser viser, at 20-40 procent af personer, der er diagnosticeret med en psykose forsøger at begå selvmord. Og teenagere med psykotiske symptomer er næsten 70 gange mere tilbøjelige til at forsøge selvmord end andre unge. 

En nylig gennemgang af studier af teenagere med psykose, der skulle sikre en bedre forståelse af hvorfor de er mere udsatte for selvmord end andre grupper, viser at de første måneder er afgørende.

Jane Timmons-Mitchell fra Case Western Reserve Universitys Center for forebyggelse af vold siger, at gennemgangen viser, at teenagere er særligt udsatte i de første seks måneder efter at være blevet diagnosticeret med en psykiatrisk lidelse.

Så enhver forsinkelse mellem diagnose og behandling - hvilket som regel indebærer en kombination af terapi og medicin - øger risikoen for teenagere, der kæmper med en psykisk sygdom. Den stigmatisering som diagnosen medfører får ofte forældre til at søge hjælp for sent.

En gennemgang af tidligere skizofreni-undersøgelser i 2011 konstaterede, at de mere intelligente teenagere har større selvmordsrisiko end dem, der er mindre bevidste om, hvad der sker med dem. Teenagere med en højere intelligens var også bedre til at skjule deres selvmordsforsøg.

Mest selvmordsudsatte er mennesker med psykoser, der får dem til at miste virkelighedssansen, der lider af hysteri og vrangforestillinger samt får dem til at tale usammenhængende.

Se signalerne

Sådanne symptomer i teenageårene mellem 15 og 18 år kan komme pludseligt eller forveksles med misbrugsproblemer eller visse sygdomme - eksempelvis hjernesygdomme - der medfører drastiske adfærdsændringer, siger Timmons-Mitchell.

Forældre, lærere, socialarbejdere bør være på vagt over for symptomer på begyndende psykoser og ikke være så bange for at tage fejl, at de ikke søger hjælp til en teenager, de mener kan være selvmorderisk. 

I deres artikel i Psychiatric Times opremser Timmons-Mitchell og medforfatteren dr. Tatiana Falcone, fra Cleveland Clinic følgende advarselstegn, forældre og fagfolk bør holde øje med:

  • Pludselige skift til unormal adfærd
  • At unge siger ting, der ikke giver mening
  • Udbrud af vrede, der ikke bare er normal teenager-oprør eller uenigheder med familiemedlemmer eller lærere
  • Snak om selvmord eller død og døende
  • Rapporter fra skolen om mærkelige adfærdsændringer

Ved at gøre forældre og fagfolk opmærksomme på advarselstegn, er unges selvmordsforsøg faldet markant i Ohio fra 11 procent til 6,2 procent i løbet af de seneste 10 år, ifølge Ohio Department of Mental Health.

 

 

Tags: selvmordstanker, skizofreni, psykose