De tre scenninger til venstre viser hjerneaktiviteten under koncentreret meditation, mens de tre scanninger til højre viser hjerneaktiviteten under såkaldt fri meditation.

Sådan påvirker fri meditation din hjerne

Fri meditation får ikke din hjerne til at slappe af, men viser sig i nye scanninger at blive mere aktiv.

Normalt betragter vi meditation som en måde til, at slappe af, sænke vores stressniveau og få ro på vore tanker, men scanningerne viser at vores hjerne behandler flere tanker og følelser under meditation, end når vi bare slapper af.

Mindfulness, Zen, Acem, Chakra, buddhistisk og transcendental meditation er bare nogle af de utallige måder at meditere, men formålet bag dem alle er dybest set den samme: mere ro, mindre stress, bedre koncentration, større selvbevidsthed og bedre behandling af tanker og følelser.

Men der er kun lavet meget sparsom forskning om hvad og hvordan teknikkerne virker - i hvert fald indtil nu.

Et team af forskere på Norges universitet for videnskab og teknologi (NTNU), Oslo Universitet og University of Sydney arbejder nemlig nu på at fastslå, hvordan hjernen fungerer under forskellige former for meditation. Deres seneste resultater er offentliggjort i tidsskriftet Frontiers i Human Neuroscience.

De forskellige meditationsteknikker kan faktisk opdeles i to hovedgrupper. 

Den ene type er koncentreret meditation, hvor den mediterende person, sætter fokus på hans eller hendes vejrtrækning eller på bestemte tanker og derved undertrykker andre tanker.

Den anden type kan kaldes fri meditation, hvor den person, der mediterer ubesværet fokuserer på hans eller hendes vejrtrækning eller på en meditationslyd, men uden at sindet får lov til at vandre som det behager.

"Ingen ved, hvordan hjernen fungerer, når du mediterer. Derfor ville jeg gerne studere det," siger Jian Xu, der er læge på St. Olavs Hospital i Trondheim og forsker ved Institut for Cirkulation og Medicinsk billedbehandling på NTNU.

Hans test bygger på MRI-scanninger af 14 personer, der havde stor erfaring med den norske teknik Acem meditation. Ud over simpel hvile gennemgik de de to forskellige mentale meditationstyper, fri (nondirective) meditation og en mere koncentreret meditation.

Forskerholdet ønskede at teste folk, der i forvejen brugte meditation, fordi det udelukkede tvivl om, hvad de skulle gøre, mens de lå i MRI-scanneren.

Fri meditation viste sig, at medføre højere aktivitet end almindelig afslapning i den del af hjernen, der er forbeholdt behandling af selvstændige relaterede tanker og følelser. Men når forsøgspersonerne udførte koncentreret meditation var aktiviteten i denne del af hjernen næsten den samme, som når de bare slappede af.

"Jeg var overrasket over, at hjernens aktivitet er størst, når en persons tanker vandrer frit på egen hånd i stedet for når hjernen blev sat til at være mere fokuseret," siger Xu.

"Når forsøgspersonerne holdt op med en konkret opgave og ikke gjorde noget særligt, var der en stigning i aktiviteten i det område af hjernen, hvor vi behandler tanker og følelser. Det er beskrevet som en slags hvile-netværk. Og det var dette område, der var mest aktive under fri, nondirective meditation."

"Undersøgelsen viser, at fri meditation giver mulighed for mere plads til, at behandle erindringer og følelser end koncentreret meditation," siger Svend Davanger, der er neurolog ved Universitetet i Oslo, og medforfatter på undersøgelsen.

"Dette område af hjernen har sin højeste aktivitet, når vi hviler. Den repræsenterer en slags grundlæggende operativsystem, et hvilestedsnetværk, der tager over, når eksterne opgaver ikke kræver vores opmærksomhed. Det er bemærkelsesværdigt, at en mental opgave som fri meditation resultater i endnu højere aktivitet i dette netværk end almindelig hvile," siger Davanger.

Acem meditation er en teknik, der falder ind under kategorien af fri meditation. Davanger, der selv mediterer, mener, at god forskning er afhængig af at have et hold, der kan kombinere personlig erfaring med meditation og en kritisk holdning til resultater.

"Meditation er en aktivitet, der praktiseres af millioner af mennesker. Det er vigtigt, at vi finder ud af, hvordan det virkelig fungerer. I de senere år har der været en kraftig stigning i den internationale forskning på meditation. Flere universiteter i USA bruger en stor del penge til forskning på området. Så jeg tror, ​​det er vigtigt, at vi også er aktive," siger Davanger.

 

 

Tags: meditation, mindfulness, hjerneaktivitet, Transcendental Meditation, chakra