Rask motion forstørrer hippocampus

Regelmæssig rask motion ser ud til at øge størrelsen af ​​det område af hjernen kaldet hippocampus, der har betydning for verbal hukommelse og indlæring.

Det viser i hvert fald en lille undersøgelse af kvinder, hvis intellektuelle kapacitet var blevet påvirket af alder. 

Hippocampus er blevet et fokus for forskning i demens, fordi det er involveret i verbal hukommelse og indlæring, men er meget følsomt over for alderspåvirkninger og neurologiske skader.

Forskerne testede effekten af forskellige former for motion på hippocampus størrelse hos 86 kvinder, der sagde, at de havde milde hukommelsesproblemer - kendt som mild kognitiv svækkelse - og en fælles risikofaktor for demens. Alle kvinderne var i alderen mellem 70 og 80 år og boede derhjemme uden hjælp.

Omkring en tredjedel blev sat til to gange ugentlig træning med rask gang; en anden gruppe skulle lave forskellige former for styrkeøvelser og en tredje gruppe skulle lave balance- og muskeltoningsøvelser - alle i en periode på seks måneder.

Forvirring om hukommelsesresultater

Størrelsen af ​​deres hippocampus blev målt ved starten og slutningen af ​​perioden på seks måneder ved hjælp af en MR-scanning , og deres verbale hukommelse og indlæringsevne blev vurderet før og bagefter med en RAVLT-test.

Kun 29 af kvinderne fik lavet både før og efter MR-scanninger, men resultaterne viste, at den samlede størrelse af hippocampus i den gruppe, som havde gennemført den fulde seks måneders gang-træning var signifikant større end for dem, der havde lavet balance- og muskeltoningsøvelser. Heller ikke gruppen, der havde lavet styrkeøvlser, havde fået en nævneværdigt større hippocampus.

Til gengæld syntes den raske gang at have forværret den verbale hukommelse, hvilket får forskerne til at konkludere at sammenhængen mellem størrelser i hjernen og kognitive funktioner er mere komplekse end som så. Tidligere test havde nemlig ellers vist at den raske gang medførte forbedringer hos den samme gruppe gamle kvinder.

De anbefaler regelmæssig rask motion for at afværge mild kognitiv tilbagegang, hvilket ifølge mange tidligere undersøgelser om hjernens sundhed også har vist sig vigtigt for at undgå demens.

 

 

Tags: demens, hukommelse, hippocampus, motion