Du burde træne, men udsætter det. Måske et eksempel, de fleste kan nikke genkendende til. Men folk, der har tendens til at udsætte ting eller finde på andet 'vigtigt' at lave, er tilsyneladende også ofte impulsive, tyder den ny undersøgelse på.

Overspringshandlinger og impulsivitet er genetisk forbundne

Overspringshandlinger og impulsivitet er genetisk forbundet og de to modstridende træk har meget ens evolutionær oprindelse.

Ny forskning tyder på, at de to træk begge er relateret til vores evne til at forfølge og håndtere mål.

"Alle nøler nogle gange, men vi ønskede at undersøge, hvorfor nogle mennesker nøler mere end andre, og hvorfor tøvende mennesker også synes mere tilbøjelige til at forhaste sig og handle uden at tænke," forklarer undersøgelsens forfatter Daniel Gustavson fra University of Colorado Boulder.

"Kunne vi besvare disse spørgsmål ville det give os nogle interessante indblik i, hvad overspringshandlinger er, hvorfor det sker, og hvordan man kan minimere det."

Fra et evolutionært synspunkt giver impulsivitet mening: Vores forfædre var nødt til at tage for sig når muligheden tilbød sig, da ingen vidste hvad næste dag bød på.

Overspringshandlinger er på den anden side nyere i menneskets evolutionære udvikling. I den moderne verden har vi mange forskellige mål langt ude i fremtiden, som vi er nødt til at forberede os på. Når vi er impulsive og let bliver distraheret fra de langsigtede mål, ja, så ender vi ofte med at udsætte ting.

Tænker man på de to træk på den måde forekommer det logisk, at folk der er evigt tøvende også vil være meget impulsive. Mange undersøgelser har observeret denne positive sammenhæng, men det er uklart, hvilke kognitive, biologiske og miljømæssige påvirkninger er årsag til det.

Den mest effektive måde at forstå, hvorfor disse træk ofte hænger sammen er at studere identiske tvillinger, der deler 100% af deres gener. Enæggede tvillinger har ofte flere ligheder i dere adfærd end tveæggede tvillinger, der kun deler 50% af deres gener (ligesom alle andre søskende). Forskere kan bruge denne genetiske uoverensstemmelse til at finde ud af den relative betydning af genetiske og miljømæssige påvirkninger på en bestemt adfærd som tøven og impulsivitet.

Tvillinger afslører fælles genetik

Gustavson og hans kolleger bad derfor 181 enæggede tvillingepar og 166 tveæggede tvillingepar om at besvare flere undersøgelser, der havde til formål at undersøge deres tendenser i retning af impulsivitet og overspringshandlinger, samt deres evne til at sætte sig - og holde fast i - mål.

Og de konstaterede, at overspringshandlinger faktisk er arvelig - ligesom impulsivitet. Men ikke bare det, der synes også at være en komplet genetisk overlapning mellem overspringshandlinger og impulsivitet - det vil sige, at der ikke er nogen genetiske indflydelse, der er unik for det ene eller andet træk.

Denne konstatering tyder på, at tøven genetisk set er et evolutionær biprodukt af impulsivitet - en, der sandsynligvis manifesterer sig mere i den moderne verden end i vore forfædres verden.

Hertil kommer, at forbindelsen mellem tøven og impulsivitet også overlappede genetisk med evnen til at gå efter et mål, hvilket støtter tanken om, at forsinkede og forhastede beslutninger samt ikke at fuldføre sin målsætning altsammen stammer fra et fælles genetisk fundament.

Gustavson og hans kolleger undersøger nu hvordan tøven og impulsivitet er relateret til andre kognitive evner og om disse fælles genetiske påvirkninger er relateret til andre aspekter af selvregulering i vores hverdag.

"At lære mere om fundamentet for tøven kan hjælpe os med at udvikle teknikker, som kan forebygge den, og hjælpe os med at overvinde vores indgroede tendenser til at blive distraheret og miste overblikket over vores arbejde," pointerer Gustavson.

 

 

Tags: overspringshandling, impulsiv