Har du svært ved at finde de rette nytænkende formuleringer, så prøv at gå en tur. Det sætter gang i kreativiteten - både evnen til at udtænke allegorier eller finde bedre ord, formuleringer og ideer.

Gåture sætter fut i kreativiteten

Lider du af skriveblokade, så gå dig en lille tur og oplev kreativiteten strømme tilbage.

Sådan lyder anbefalingen efter flere nye undersøgelser, der har set på hvilken type tankevirksomhed, fantasi eller kreativitet, som har godt af en gå- eller løbetur.

"Mange hævder, at de tænker bedste når de går," siger Marily Oppezzo, ph.d. fra Santa Clara University, der står bag undersøgelsen, som er offentliggjort i Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition.

"Med denne undersøgelse har vi endelig taget et skridt eller to på vejen til at finde ud af hvorfor."

Sammen med kollegaen Daniel L. Schwartz gennemførte Oppezzo flere test med 176 - hovedsageligt - universitetsstuderende. 

Her konstaterede de, at deltagere, der gik i stedet for at sidde konsekvent gav mere kreative svar på test, som bruges til at måle kreativ tænkning - eksempelvis at tænke på alternative anvendelsesmuligheder for almindelige genstande og komme med originale analogier til at forklare komplekse ideer. 

Men når de blev bedt om at løse problemer med et enkelt svar, så var folk, der gik lidt dårligere til at svare end personer, der sad.

Mens tidligere forskning har vist, at regelmæssig kondition kan beskytte vores kognitive evner, så undersøgte forskerne om blot en enkelt gåtur midlertidigt kunne forbedre nogle typer af tænkning - som fritflydende tanker i forhold til fokuseret koncentration. 

Og testen afslørede at hele 100 procent af eleverne, der gik en tur, kom med flere kreative ideer i et eksperiment, mens hhv. 95 procent, 88 procent og 81 procent af gående i andre eksperimenter havde en mere kreativ respons i forhold til når de sad.

Hvis et svar var unikt blandt alle svarene fra gruppen, blev det anset som nytænkende. Forskerne målte også deltagernes samlede antal svar og om svaret var muligt og relevant i forhold til spørgsmålet. For eksempel, "er det da nytænkende at fylde tændvæske i suppen, men det er ikke relevant," siger Oppezzo.

Gå en tur før møder 

I et eksperiment med 48 deltagere sad hver elev alene i et lille rum ved et skrivebord op mod en tom væg. Når en forsker nævnte et objekt skulle de studerende komme med alternative måder at bruge objektet. For eksempel, for ordet "button", kunne en person sige "as a doorknob on a dollhouse." 

Eleverne hørte to sæt a tre ord og havde fire minutter pr. sæt til at komme op med så mange svar som muligt. Deltagerne gentog testen med forskellige sæt ord - først siddende og derefter, mens de gik i et behageligt tempo på et løbebånd placeret over for en tom væg i samme rum.

En anden gruppe på 48 studerende blev brugt som kontrol og delt op sådan at nogle sad i begge test, mens nogle gik i begge test og nogle gik i den ene og derefter sad under den anden test. 

"Dette bekræftede, at effekten af at gå i den anden test ikke skyldtes øvelse," siger Oppezzo.

"Når deltagere havde gået i den første test, så klarede de sig også lidt bedre i den anden test, hvor de sad ned end de deltagere, der sad ned i begge test, hvilket tyder på en kreativ eftervirkning af at gå. Gåture før et møde, der kræver nytænkning, kan derfor være næsten lige så nyttigt som at gå rundt under mødet."

Forskerne undersøgte også om det havde nogen betydning om man gik inde eller ude, men konstaterede at det ikke gjorde nogen forskel. 

"Selv om det har mange kognitive fordele at være udenfor, synes det at gå at være vigtigere i forhold til at forbedre kreativitet," siger Oppezzo.

Det er nødvendigt med mere forskning for at forklare, hvordan gåture forbedrer kreativitet, siger forfatterne, der mener, at fremtidige undersøgelser sandsynligvis vil finde en kompleks forklaring, der strækker sig fra den fysiske handling af at gå til fysiologiske ændringer i den kognitive kontrol af fantasi.

"Integrering af fysisk aktivitet i vores liv er ikke kun til gavn for vores hjerter, men lige så vigtig for vores hjerner. Undersøgelsen viser at det kan flettes ind i hverdagen og arbejdslivet på en nem og produktiv måde," siger Oppezzo.

 

 

Tags: motion, kreativitet, gåture