Bliver dine gamle venner overraskede over dine lige lovlig markante holdninger, så skal du ikke blive overrasket over at de unliker dig på Facebook.

Derfor bliver du droppet som facebook-ven

Har du opdaget, at du er blevet droppet af en ven på facebook, så har du sikkert overvejet hvorfor. Det giver to nye undersøgelser måske svaret på.

Undersøgelserne er ganske vist amerikanske, men trenden er formentlig sammenlignelig med danske facebook-venskaber. 

Undersøgelsen fra Colorado University Business School viser at de facebook-venner, der oftes bliver droppet er highschool-venner, hvilket i dansk terminologi svarer til gamle gymnasie-kammerater.

"Den mest almindelige årsag til at unlike en person fra gymnasiet er, at personen har lavet polariserende kommentarer - ofte om religion eller politik," siger Christopher Sibona, der er ph.d.-studerende i datalogi og informationssystemer.

"Den anden stor grund til at unlike var hyppige, uinteressante opdateringer."

Sibonas første studie undersøgte hvem og hvorfor folk blev droppet som 'venner' på Facebook og hans anden studie så på den følelsesmæssige reaktion på at blive droppet.

Begge studier var baseret på en undersøgelse af 1.077 mennesker udført på Twitter.

Den første undersøgelse viste, at de fem mest almindelige typer, der blev droppet i rækkefølge var:

  1. Gymnasie-venner
  2. Anden årsag
  3. Ven af ​​en ven
  4. Arbejdskolleger
  5. Fælles interesser

"Vi fandt, at folk ofte droppede kolleger for deres handlinger i den virkelige verden i stedet for noget, de opdaterede eller kommenterede på Facebook," fortæller Sibona.

En af grundene til, gymnasievenner oftest bliver droppet er, at deres politiske og religiøse overbevisning ikke kan have været så stærk, da de var yngre. Og hvis disse overbevisninger er blevet mere markante med tiden risikerer man nemmere at fornærme andre.

"Deres gymnasievenner kender måske ikke vennernes nuværende politiske eller religiøse ståsted, og derfor kan de fremstå som meget  højrøstede," siger Sibona.

"Og en ting vi ved om sociale medier er, at online uenigheder eskalerer meget hurtigere."

Táger det med overraskelse og humor

Den anden undersøgelse så på de følelsesmæssige konsekvenser af at blive droppet.

Sibona konstaterede at folk bliver både stødt og morer sig over at blive droppet.

De mest almindelige reaktioner på at blive droppet var:

  1. Jeg var overrasket
  2. Det generede mig
  3. Jeg morede mig
  4. Jeg blev trist

"Reaktionen afgøres af, hvor tætte I var, da venskabet blev droppet," siger Sibona, der har studeret den virkelige verdens konsekvenser af at blive droppet på Facebook siden 2010.

"Du bliver mere trist og bedrøvet, hvis din bedste ven dropper dig."

Undersøgelsen fandt fire faktorer, der kunne forudsige en persons følelsesmæssige reaktion på at blive droppet. To faktorer forudså, at en bruger vil blive negativt påvirket - hvis man blev droppet af en person, der engang var en nær ven og hvis denne ven var meget optaget af sin venneliste.

To andre faktorer, forudsagde, at en bruger ville blive mindre negativt påvirket negativt var hvis de kort før havde haft uoverensstemmelser og hvis personen, der var blevet droppet, talte om det med andre.

Forskningen viste også, at der var en større tendens til at droppe venner, som var tæt på en fremfor venner, som mest var bekendte.

Sibona siger, at facebook-metoden til at ende digitale relationer er unikke, men at den har konsekvenser i den virkelige verden, som berettiger til yderligere forskning.

"Selv om du har en masse venner på Facebook er omkostninger til vedligeholdelse af disse venskaber temmelig lav," siger han.

"Så hvis du bevidst trykker på en knap for at slippe af med nogen,  kan det gøre ondt."

 

 

Tags: facebook, sociale medier, venner, venskab, kolleger