Den ældste pige i en søskendeflok har oftere en højere uddannelse, hvilket formentlig skyldes at de er mere ambitiøse.

Førstefødte piger er de mest ambitiøse

De ældste børn er de mest ambitiøse, især hvis de er piger, viser en ny engelsk undersøgelse.

Desuden øger en større aldersforskel mellem søskende chancen for at det ældste barn får en højere uddannelse.

Tidligere undersøgelser fra især Norge, Danmark og Holland har afsløret, at førstefødte børn er mere tilbøjelige til at opnå højere kvalifikationer, men en ny undersøgelse konstaterer, at det delvist kan forklares ved, at de er mere ambitiøse end deres yngre brødre og søstre.

Undersøgelsen er baseret på et studie af 1503 søskendeflokke med ialt 3532 individer og afslører at den førstefødte klarer sig bedst i uddannelsessystemet med en højere uddannelse.

Det kan skyldes en ambitiøsitet, der styres af forældrenes uddannelsesniveau og erhvervsmæssige status. 

Undersøgelsen viste blandt andet, at førstefødte børn var syv procent mere tilbøjelige til at stræbe efter at uddanne sig end deres senere fødte søskende. Piger var 13 procent mere ambitiøse end drenge. Sandsynligheden for at blive videreuddannet for førstefødte er 16 procent højere end for deres senere fødte søskende. Piger er 4 procent mere tilbøjelige til at få en videregående uddannelse.

Undersøgelsen har også set på kønssammensætningen blandt søskende og størrelsen af ​​familier (undtagen tvillinger og enebørn) og fandt, at dette ikke havde nogen indflydelse på deres ambitioner eller resultater senere i livet. Men en større kløft mellem brødre og søstre gjorde en forskel for uddannelsesniveauet.

"Der findes ikke kun uddannelsesmæssige forskelle mellem familier, men også i den enkelte familie. Det er interessant, at vi observerer en tydelig fordel for førstefødtes uddannelsesniveau, selv om forældrene i det moderne samfund jo stræber efter at behandle deres børn lige," siger undersøgelsens chefforsker Feifei Bu fra  University of Essex, Social and Economic Research.

 

 

Tags: søskende, uddannelse, ambitiøs